IS UW ORGANISATIE BURN-OUT PROOF?

Werken aan vitaliteit is voor iedereen anders. 1 op de 7 mensen heeft burn-out klachten. Dat is meer dan 1 miljoen Nederlanders. Hoe komt het dat dit probleem zo groot is? Hoe komt het dat het steeds

Lees verder

Werk aan de loopbaanbegeleiding!

Ziet u dat uw medewerker minder energie krijgt van zijn werk? Zit iemand niet meer op de juiste plek? Gaat het takenpakket en functies binnen de organisatie veranderen? Denkt u met de medewerker mee over werk, scholing

Lees verder

EEN NIEUWE START DOOR EEN WERKERVARINGSPLAATS

Elke organisatie krijgt wel eens te maken met een langdurig zieke medewerker. Om de terugkeer naar het eigen of aangepast werk te bevorderen wordt een re-integratie traject gestart. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het

Lees verder

SOCIALE ZEKERHEID EN VERKIEZINGEN 15 MAART 2017

Loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar Hoe profileren de partijen zich als het gaat om re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar? Het CPB heeft de plannen van de politieke partijen in kaart gebracht.

Lees verder

De noodzaak van een goed verzuimbeleid

Wist u dat het ziekteverzuim het laagst is in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogste is in bedrijven met meer dan 100 werknemers? Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Dat

Lees verder