De arbeidsdeskundigen van RondomWerk hebben ruime ervaring in de zorg. Ze brengen de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker helder in beeld. Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Ook hier is het goed een partner te hebben die meedenkt, aanpakt, doorpakt en de zorgsector goed kent.

Oog voor de mogelijkheden

Middels het arbeidsdeskundig onderzoek wordt een professioneel oordeel gegeven over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Maar maakt ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk adviseren duidelijk over de vervolgaanpak. Wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit zeker aan de orde. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het onderzoek zelf

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel. De arbeidsdeskundige van re-integratiebureau RondomWerk kennen de functies in de zorg goed. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de opdrachtgever,  de medewerker en met de opdrachtgever en medewerker. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Toetsing met uitzicht op een oplossing

RondomWerk is onderscheidend doordat ook een arbeidsdeskundige toetsing plaatsvindt van de externe functies. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de functie-eisen en de functiebelasting handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de re-integratie tweede spoor.

Verdient u ook de onderscheidende aanpak van RondomWerk?

Bel vandaag nog met een van onze specialisten.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
groenhuysen
markiezaat
SL zorg
occure
Meeuws groep
mepavex
openbaar basisonderwijs
loopbaanbegeleiding, re-integratie
Thuis cleijenborch
lowys

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie