Met het arbeidsdeskundig onderzoek van re-integratiebureau RondomWerk in de regio Breda worden de inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw zieke medewerker duidelijk in beeld gebracht. Heeft de medewerker mogelijkheden om op termijn terug te keren in het eigen of aangepast werk of moet er gezocht worden naar een ander passende functie of een functie buiten de organisatie? RondomWerk is de partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Breng de mogelijkheden in beeld?

De arbeidsdeskundige van RondomWerk in de regio Breda biedt middels het arbeidsdeskundig onderzoek een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restverdiencapaciteit. Ook wordt er een inschatting gemaakt van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Middels het arbeidsdeskundig onderzoek wordt u duidelijk geadviseerd over de te nemen vervolgstappen in de re-integratie van uw zieke medewerker. Wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit zeker aan de orde. Aan het einde van het eerste ziektejaar dienen er keuzes gemaakt te worden over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij de eigen of een andere werkgever.

Onze aanpak

De arbeidsdeskundige in de regio Breda voert het arbeidsdeskundig onderzoek uit op basis van een FML of Inzetbaarheidsprofiel, eventueel een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de betrokken medewerker, de opdrachtgever, en aansluitend met beiden. Ook wordt de daadwerkelijke werkplek bekeken.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

In het arbeidsdeskundig onderzoek vindt ook een toetsing van de externe functies plaats, iets wat het onderzoek van RondomWerk onderscheidend maakt. Middels een functieselectiesysteem toetst de arbeidsdeskundige de externe functies. Dit systeem is vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Het systeem doet een voorselectie van beroepen aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Op basis van deze gegevens maakt de arbeidsdeskundige een eindselectie door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt een goed vertrekpunt voor de mogelijke re-integratie tweede spoor. Ook voor een re-integratie tweede spoor traject is RondomWerk de aangewezen partij.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Wij beantwoorden graag uw vraag.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


stadlander
SL zorg
loopbaanbegeleiding, re-integratie
GGZ
Casemanagement, eerste spoor
cleanlease
meeus
Auris
Shutse
loopbaanbegeleiding, re-integratie
HZ
Warmande

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach