facebookpixel

Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Hoe is de inzetbaarheid? Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker? De arbeidsdeskundigen van RondomWerk brengen dit helder in beeld gedurende het arbeidsdeskundig onderzoek in de regio Capelle aan den IJssel. Re-integratiebureau RondomWerk is de partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Wat zijn de mogelijkheden voor bij arbeidsdeskundig onderzoek Capelle aan den IJssel?

Wilt u een professioneel oordeel over de restverdiencapaciteit en over de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2? Eén van onze arbeidsdeskundigen brengt voor u de mogelijkheden in arbeid in beeld met het arbeidsdeskundig onderzoek. Ook wordt er een inschatting gemaakt van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Kan het eigen werk passend gemaakt worden?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere organisatie?

Het arbeidsdeskundig onderzoek in de regio Capelle aan den IJssel biedt u duidelijkheid over de vervolgaanpak. Wanneer het eerste ziekte jaar eindigt is dit zeker aan de orde. Op dat moment moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Hoe verloopt het arbeidsdeskundig onderzoek?

Op basis van het Inzetbaarheidsprofiel of Functionele Mogelijkheden Lijst,  de organisatie- en functiebeschrijving en/of een deskundigenoordeel stelt de arbeidsdeskundige de rapportage op. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de medewerker, opdrachtgever en een driegesprek met de medewerker en opdrachtgever. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek bij u in de regio Capelle aan den IJssel gekeken.

Toetsing van de externe functies en zoeken naar een oplossing

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk zoeken naar een oplossing die goed voelt voor werkgever en medewerker. Een concreet advies waardoor de vervolgstappen in de re-integratie helder worden. Middels een functieselectiesysteem toetst de arbeidsdeskundige van RondomWerk de externe functies, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Aan de hand van een aantal gegevens vindt er een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats.

Vervolgens vindt een professionele eindselectie plaats door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Het arbeidsdeskundig onderzoek in Capelle aan den IJssel biedt een goed vertrekpunt voor de begeleiding tweede spoor.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek in de regio Capelle aan den IJssel of de begeleiding tweede spoorNeem vrijblijvend contact op. Onze arbeidsdeskundigen geven graag antwoord op uw vragen.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Actueel


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie