facebookpixel

U bent werkgever in de regio Charlois en heeft een langdurig zieke medewerker of een verzuimdossier waarbij al snel duidelijk is dat de medewerker mogelijk niet gaat terugkeren in eigen functie. Op zo’n moment zal het verzuimdossier moeten worden voorzien van een arbeidsdeskundig onderzoek. Met dit arbeidsdeskundig onderzoek worden de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht en wordt een advies gegeven over de vervolgstappen in het eerste en eventueel tweede spoor. De arbeidsdeskundigen van RondomWerk brengen de inzetbaarheid van uw medewerker helder in beeld en helpt uw organisatie met een passend advies over de vervolgstappen.

WAT KAN NOG WÈL?

Onze professionele arbeidsdeskundigen in de regio Charlois brengen de arbeidsmogelijkheden van uw zieke medewerker in beeld door te onderzoeken wat nog wel kan in of buiten uw bedrijf. Wat kan of moet nog wel in spoor 1 verder worden onderzocht of zijn er passende mogelijkheden in spoor 2? De restverdiencapaciteit wordt bepaald en tevens een inschatting met het oog op een mogelijke WIA. Dit alles op een respectvolle wijze voor zowel werkgever als werknemer.

Een aantal vragen bepalen de inhoud van het arbeidsdeskundig onderzoek in Charlois

  • Is de eigenlijke functie van de medewerker nog haalbaar?
  • Kan de eigen functie van de medewerker met aanpassingen worden uitgevoerd?
  • Is er ander, passend werk in uw bedrijf voor deze medewerker?
  • Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker bij een andere, externe werkgever?

Met deze vragen geeft het arbeidsdeskundig onderzoek antwoord op de vervolgstappen voor de re-integratie.

HOE GAAT EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK in de omgeving van Charlois?

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk werken in de nabijheid van Charlois en zullen persoonlijke gesprekken voeren op de werklocatie. Naast een persoonlijk gesprek met de zieke medewerker zal ook de werkplek van de medewerker worden gezien. Ook vindt een gesprek plaats met u als werkgever en een driegesprek in aanwezigheid van de medewerker. Als input voor het onderzoek gaat de arbeidsdeskundige aan de slag met de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of het Inzetbaarheidsprofiel (IZP), de beschrijving van de eigenlijke functie van de medewerker, het functiegebouw van uw organisatie en, indien van toepassing, een Deskundigenoordeel. Al deze informatie wordt verwerkt in de arbeidsdeskundige rapportage.

HOE DAN VERDER?

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk onderscheiden zich doordat ook een toetsing van externe, passende functies wordt meegenomen in het onderzoek. Hiervoor wordt een functieselectiesysteem gebruikt wat vergelijkbaar is met het functiesysteem van het UWV. De functiebelasting en functie-eisen van mogelijk passende functies worden handmatig vergeleken met de arbeidsbelasting van uw medewerker. Met dit concrete advies kunt u de juiste stappen zetten in de re-integratie. Zo zoeken onze arbeidsdeskundigen naar een oplossing die goed voelt voor zowel werkgever als werknemer.

U wilt toch ook het beste arbeidsdeskundige onderzoek in Charlois? Neem gerust contact op met ons team in Zuid-Holland, zij informeren u graag over de kosten en mogelijkheden.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie