facebookpixel

Als werkgever in de regio Delft kunt u te maken krijgen met een zieke medewerker en een verzuimdossier als gevolg. Voor een professioneel arbeidsdeskundig onderzoek in de regio Delft bent u bij RondomWerk aan het juiste adres. U verdient toch ook de beste aanpak door een partner die meedenkt en doorpakt in de verzuimbegeleiding? Onze arbeidsdeskundigen in Delft adviseren u graag.

WAAROM EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK?

Rond het eerste ziektejaar van een medewerker, of al eerder op advies van de bedrijfsarts, is het belangrijk om de inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw zieke medewerker in beeld te brengen. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek wordt onderzocht of de medewerker nog kan terugkeren in eigen werk of dat er andere functies zijn binnen of buiten uw organisatie die passen bij de belastbaarheid van uw medewerker. De arbeidsdeskundige van RondomWerk adviseert tevens over de te nemen vervolgstappen in de re-integratie en zal een inschatting maken van het mogelijke WIA oordeel.

HOE GAAT EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK in Delft?

Onze arbeidsdeskundige komt bij u langs op de werklocatie in de regio Delft voor een persoonlijk gesprek met uw medewerker en de werkplek te bekijken. Tevens heeft u als werkgever een persoonlijk gesprek met onze arbeidsdeskundige en aansluitend een driegesprek waar ook uw medewerker bij aanwezig zal zijn. De documenten vanuit het verzuimdossier zoals de Functionele Mogelijkheden Lijst of een Inzetbaarheidsprofiel zullen door de arbeidsdeskundige worden bestudeerd en meegenomen in de rapportage. Aan de hand hiervan en aanvullend het functiegebouw van uw organisatie en de functiebeschrijving van de eigenlijke functie van uw medewerker zal de arbeidsdeskundige het rapport opstellen welke u binnen één maand na aanvang van de opdracht gaat ontvangen.

MOGELIJKHEDEN: PASSENDE FUNCTIES

Het arbeidsdeskundig onderzoek in de omgeving van Delft van RondomWerk is vooral onderscheidend doordat tevens een toetsing zal plaatsvinden van de passende, externe functies op de arbeidsmarkt. De restcapaciteit van uw medewerker wordt helder in beeld gebracht en de arbeidsdeskundige geeft een onderbouwd advies over de re-integratiemogelijkheden.

  • Is de eigen functie van uw medewerker nog passend of passend te maken?
  • Zijn er binnen uw organisatie andere, passende functies voor uw medewerker?
  • Welke arbeidsmogelijkheden zijn er voor uw medewerker bij andere werkgevers in de regio Delft

Voor de toetsing van passende, externe functies gebruikt onze arbeidsdeskundige een functieselectie-tool vergelijkbaar met het CBBS systeem van het UWV. Hieruit rolt een voorselectie en de arbeidsdeskundige van RondomWerk gaat met deze selectie een handmatige toetsing verrichten door de functiebelasting en functie-eisen te wegen met het belastbaarheidsprofiel van uw zieke medewerker. Met dit professionele en concrete advies kunt u als werkgever in de regio Delft de juiste vervolgstappen maken in de re-integratiebegeleiding van uw medewerker.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens re-integratiebureau RondomWerk? Onze adviseurs geven u graag advies over het verzuimdossier en re-integratie van uw zieke medewerker.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie