facebookpixel

Als Brabantse ondernemer in Etten-Leur wilt u toch ook de beste aanpak voor uw zieke medewerker? Met onze kantoren in Brabant is RondomWerk dichtbij en de beste partner die meedenkt, aanpakt en adviseert en daarbij de belangen van zowel werkgever als uw medewerker niet uit het oog verliest. In de visie van RondomWerk zijn mensen -die kunnen en willen werken- op hun best als ze deelnemen aan de maatschappij. Onze arbeidsdeskundigen brengen de arbeidsmogelijkheden van uw zieke werknemer in beeld. Rond het eerste ziektejaar, of al eerder op advies van de bedrijfsarts, vindt het arbeidsdeskundig onderzoek in Etten-Leur plaats en worden de vervolgstappen in de re-integratie van uw medewerker helder beschreven.

Het arbeidsdeskundig onderzoek in de praktijk

U heeft als werkgever een langdurig zieke medeweker die voor een langere periode arbeidsongeschikt is? Mogelijk is uw medewerker aan het re-integreren in de eigen functie of in een andere functie binnen uw organisatie. De arbeidsdeskundige van RondomWerk onderzoekt of er passende functies binnen en buiten uw organisatie zijn. Onze arbeidsdeskundigen voeren persoonlijke gesprekken met u als werkgever, de medewerker en komt langs op de werklocatie zodat de arbeidsomstandigheden en werkplek van de zieke werknemer worden beschouwd. Vanuit het verzuimdossier zullen documenten worden ingezien door de arbeidsdeskundige zoals de functionele mogelijkheden lijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel (IZP), de functieomschrijving, het functiegebouw van uw onderneming in Etten-Leur en, in sommige situaties, het Deskundigenoordeel (DO). Al deze informatie zal door de arbeidskundige van RondomWerk worden verwerkt in een heldere rapportage waarmee u de juiste vervolgstappen kunt zetten in het eerste spoor en mogelijk re-integratie tweede spoor.

Wat zijn passende interne functies voor uw medewerker?

De arbeidsdeskundig geeft u een advies over welk werk voor uw zieke medewerker nog passend is. Maar wat zijn nu eigenlijk passende functies en hoe wordt in een arbeidsdeskundig onderzoek bepaald wat passend werk is? RondomWerk onderscheidt zich van reguliere arbeidsdeskundige onderzoeken door ook een toetsing te verrichten op passende functies op de arbeidsmarkt aan de hand van het belastbaarheidsprofiel van de zieke werknemer. Allereerst wordt gekeken naar de haalbaarheid van terugkeer in eigen werk en, als dit niet kan, of er aanpassingen kunnen worden gedaan in de functie zodat het eigen werk wel duurzaam passend is te maken. De arbeidsdeskundige zal ook een toetsing verrichten van ander, passend werk in uw onderneming. Immers, werkgever en werknemer zijn er meestal bij gebaat om de arbeidsrelatie in stand te houden. Mogelijk kan de werknemer wel een andere functie bekleden in uw organisatie en wordt de medewerker intern herplaatst.

Wat zijn de passende externe functies?

Met het oog op re-integratie buiten uw onderneming in Etten-Leur zal onze arbeidsdeskundige een toetsing verrichten van passende functies op de externe arbeidsmarkt. RondomWerk gebruikt hiervoor een innovatieve tool, een functieselectiesysteem, en mogelijk passende functies worden nauwkeurig vergeleken met de arbeidsbelasting van de uw zieke medewerker. Met deze externe duiding worden arbeidsmogelijkheden helder in kaart gebracht. Dit biedt een helder vertrekpunt voor de eventuele re-integratie tweede spoor. De arbeidsdeskundigen van RondomWerk bieden advies en oplossingen die goed voelen voor zowel werkgever als medewerker.

Op zoek naar een arbeidsdeskundig onderzoek in Etten-Leur met resultaatgerichte aanpak en duurzaam resultaat? Neem dan vrijblijvend contact op met de arbeidsdeskundige van RondomWerk in Brabant. Zij helpen u graag.

 

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie