Als Zeeuwse ondernemer in Goes wilt u toch ook de beste aanpak in verzuimbegeleiding? Met onze kantoren in Zeeland is RondomWerk dichtbij en de beste partner die meedenkt, aanpakt en adviseert en daarbij de belangen van zowel werkgever als werknemer niet uit het oog verliest. In de visie van RondomWerk zijn mensen -die kunnen en willen werken- op hun best als ze deelnemen aan de maatschappij. Onze arbeidsdeskundigen brengen de arbeidsmogelijkheden van uw zieke werknemer in beeld. Rond het eerste ziektejaar, of al eerder op advies van de bedrijfsarts, vindt het arbeidsdeskundig onderzoek plaats en worden de vervolgstappen in de re-integratie van uw medewerker duidelijk beschreven.

Het verloop van een arbeidsdeskundig onderzoek in Goes

U heeft als werkgever een langdurig zieke werknemer en volgt hierin het advies van de bedrijfsarts. Mogelijk is uw medewerker aan het re-integreren in de eigen functie of in een andere functie binnen uw organisatie. De arbeidsdeskundige van RondomWerk zal in het arbeidsdeskundig onderzoek ook een advies uitbrengen over de eigen functie van de werknemer, is deze duurzaam en passend? Onze arbeidsdeskundigen voeren persoonlijke gesprekken met u als werkgever, de medewerker en komt langs op de werklocatie zodat de arbeidsomstandigheden en werkplek van de zieke werknemer worden beschouwd. Vanuit het verzuimdossier zullen documenten worden ingezien door de arbeidsdeskundige zoals het Inzetbaarheidsprofiel (IZP) of de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), de functieomschrijving, het functiegebouw van uw onderneming in Goes en, in sommige situaties, het Deskundigenoordeel (DO). Al deze informatie zal door de arbeidskundige van RondomWerk worden verwerkt in een heldere rapportage waarmee u de juiste vervolgstappen kunt zetten in het eerste spoor en mogelijk re-integratie tweede spoor.

Passende functies in beeld

In vele communicaties die gaan over een langdurige zieke medewerker en re-integratie wordt gesproken over passend werk. Maar wat zijn nu eigenlijk passende functies en hoe wordt in een arbeidsdeskundig onderzoek bepaald wat passend werk is? RondomWerk onderscheidt zich van reguliere arbeidsdeskundige onderzoeken door ook een toetsing te verrichten op passende functies op de arbeidsmarkt aan de hand van het belastbaarheidsprofiel van de zieke werknemer. Allereerst wordt gekeken naar de haalbaarheid van terugkeer in eigen werk en, als dit niet kan, of er aanpassingen kunnen worden gedaan in de functie zodat het eigen werk wel duurzaam passend is te maken. De arbeidsdeskundige zal ook een toetsing verrichten van ander, passend werk in uw onderneming. Immers, werkgever en werknemer zijn er meestal bij gebaat om de arbeidsrelatie in stand te houden. Mogelijk kan de werknemer wel een andere functie bekleden in uw organisatie en wordt de medewerker intern herplaatst. Met het oog op re-integratie buiten uw onderneming in Goes zal onze arbeidsdeskundige een toetsing verrichten van passende functies op de externe arbeidsmarkt. RondomWerk gebruikt hiervoor een innovatieve tool, een functieselectiesysteem, en mogelijk passende functies worden nauwkeurig vergeleken met de arbeidsbelasting van de uw zieke medewerker. Met deze externe duiding worden arbeidsmogelijkheden helder in kaart gebracht. De arbeidsdeskundigen van RondomWerk bieden advies en oplossingen die goed voelen voor zowel werkgever als werknemer.

Op zoek naar verzuimbegeleiding met resultaatgerichte aanpak en duurzaam resultaat? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van RondomWerk in Zeeland. Zij helpen u graag.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


groenhuysen
zorggroepterweel
avoord
loopbaanbegeleiding, re-integratie
reintegratie
diabetes werk
lowys
darvi
Tante Louise
Thuis cleijenborch
GGZ
kraamcentrum

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach