Re-integratiebureau RondomWerk onderzoekt met een arbeidsdeskundig onderzoek rond havengebied Rotterdam de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw uitgevallen werknemer. Er wordt onder andere gekeken of of het mogelijk is dat de medewerker op korte termijn terugkeert in de eigen of aangepaste functie of dat er gezocht moet worden naar een andere passende functie binnen of buiten het bedrijf. RondomWerk denkt mee, pakt aan en pakt door.

Breng de mogelijkheden in beeld?

Met een arbeidsdeskundig onderzoek biedt de arbeidsdeskundige van RondomWerk rond havengebied Rotterdam een professioneel oordeel over de mogelijkheden in het benutten van restverdiencapaciteit van de werknemer. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt of het mogelijk is om een WIA-oordeel te krijgen van het UWV.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Nadat het arbeidsdeskundig onderzoek rond havengebied Rotterdam is afgerond krijgt u duidelijk advies over de vervolgstappen die u dient te nemen voor de re-integratie van uw afwezige werknemer. Dit is zeker aan de orde wanneer het eerste ziektejaar zijn einde bereikt. Er dienen dan keuzes gemaakt te worden over het einddoel van de re-integratie: komt de medewerker terug in zijn eigen werk of een andere functie bij de eigen of andere werkgever.

Onze aanpak

Het arbeidsdeskundig onderzoek rond havengebied Rotterdam wordt uitgevoerd op basis van een inzetbaarheidsprofiel, FML, Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. Tijdens het onderzoek wordt de huidige werkplek bekeken en voert de arbeidsdeskundige gesprekken met de betrokken medewerker, de opdrachtgever, en aansluitend met beiden.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek vindt er een toetsing van externe functies plaats. Dit maakt het onderzoek van RondomWerk onderscheidend. Er wordt hiervoor een functieselectiesysteem vergelijkbaar met het CBBS van het UWV gebruikt. Het systeem maakt aan de hand van ingebrachte gegevens een voorselectie van beroepen. Op basis van deze voorselectie maakt de arbeidsdeskundige een eindselectie. Hiervoor worden de functiebelasting en functie-eisen handmatig vergeleken met de functionele en persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Hiermee biedt het arbeidsdeskundig onderzoek een goede basis voor de re-integratie tweede spoor. Ook hiervoor kunt u terecht bij RondomWerk.

Wilt u meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek rond havengebied Rotterdam via RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Wij beantwoorden graag uw vraag.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


pjansen
thuiszorgdat
loopbaanbegeleiding, re-integratie
SL zorg
Meeuws groep
vitalis college
rabobank
letsel impact
darvi
prisma
reintegratie
occure

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach