facebookpixel

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE VOLGENS RONDOMWERK

Als werkgever in Hoogvliet zit u niet te wachten op een langdurig zieke medewerker en wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid over de re-integratiemogelijkheden. Ook uw werknemer wordt geconfronteerd met een ongewenste situatie en is er bij gebaat het arbeidsritme vast te houden. Voor al uw vragen over verzuim, re-integratie en de wet- en regelgeving in dit kader bent u bij RondomWerk aan het goede adres. Om de juiste stappen te kunnen zetten in de re-integratie van uw zieke werknemer zal rond het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek moeten plaatsvinden. De arbeidsdeskundigen van RondomWerk hebben oog en oor voor de belangen van zowel werkgever als werknemer en geven concreet advies in een professionele rapportage. Met onze heldere aanpak komt u niet voor verrassingen te staan in het verzuimdossier en worden de juiste stappen gezet in de re-integratie van uw zieke medewerker.

WAT IS NODIG VOOR EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK?

Volgens de wetgeving zal uiterlijk in de 52e week van de ziekmelding een arbeidsdeskundig onderzoek moeten plaatsvinden. Meestal gebeurt dit rond de eerstejaarsevaluatie of al eerder op aanwijzing van de bedrijfsarts. Als al snel duidelijk is dat uw werknemer niet kan terugkeren in eigen functie kan een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet. De arbeidsdeskundige van RondomWerk komt bij u langs in Hoogvliet om een persoonlijk gesprek te voeren met u als werkgever en uw zieke medewerker. Het actueel ziektebeeld wordt besproken aan de hand van een IZP (Inzetbaarheidsprofiel) of FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) en de input van de bedrijfsarts. Om een compleet beeld te krijgen van de functie zal onze arbeidsdeskundige ook graag de werkplek willen zien van de uitgevallen medewerker. De belastbaarheid van uw werknemer wordt gewogen tegen mogelijk passende functies in uw organisatie aan de hand van het functiegebouw en de functieomschrijvingen.

ARBEIDSMOGELIJKHEDEN EN HOE VERDER MET RE-INTEGRATIE

De persoonlijke aanpak van onze arbeidsdeskundigen zorgt voor een helder antwoord op de vragen waar u als werkgever mee zit. Kan de zieke medewerker nog terugkeren in de eigen functie? Of kan de medewerker andere, passende functies verrichten in mijn organisatie? Zijn er aanpassingen nodig om duurzaam passende arbeid mogelijk te maken in mijn bedrijf voor mijn zieke werknemer? Welke passende functies zijn er bij andere werkgevers in Hoogvliet te vinden voor mijn medewerker? De arbeidsdeskundige van RondomWerk geeft een professioneel en onderbouwd advies over de arbeidsmogelijkheden van uw zieke werknemer en denkt mee in concrete oplossingen. Dat schept duidelijkheid ook over het einddoel van de re-integratie. De arbeidsdeskundige kan ook een inschatting maken van een mogelijke WIA. En geeft advies over een eventueel deskundigenoordeel (DO).

DE BESTE AANPAK IN VERZUIMBEGELEIDING

Het arbeidsdeskundig onderzoek van RondomWerk geeft een heldere rapportage en concreet beschreven advies zodat de juiste vervolgstappen kunnen worden gezet in het verzuimdossier. In de rapportage is tevens een professionele toetsing van extern passende functies op de arbeidsmarkt opgenomen. Het onderscheidend vermogen van RondomWerk! Professioneel en daadkrachtig. De beste aanpak in verzuimbegeleiding, ook bij u in de regio Hoogvliet. U wilt toch ook duidelijk advies over re-integratie 1e en 2e spoor? Neem dan vrijblijvend contact op met RondomWerk voor een aanpak van onze professionele arbeidsdeskundigen die met u meedenken en doorzetten. Want als iemand het verdient, bent u het!

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Thuis cleijenborch
SL zorg
loopbaanbegeleiding, re-integratie
reintegratie
wve
Warmande
Tante Louise
ellevo
Shutse
groenhuysen
pjansen
Uwv

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie