facebookpixel

Het arbeidsdeskundig onderzoek in Houten brengt alle arbeidsmogelijkheden en de inzetbaarheid van uw afwezige werknemer in beeld. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om terug te keren binnen de eigen functie om met aanpast werk. Daarnaast wordt er onderzocht of er gekeken moet worden naar een andere passende functie binnen of buiten uw organisatie. RondomWerk is de partner die meedenkt, doorpakt en aanpakt.

Breng de arbeidsmogelijkheden in beeld?

RondomWerk biedt een arbeidsdeskundig onderzoek in Houten aan. Hiermee worden de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restverdiencapaciteit professioneel onderzocht. Daarnaast wordt er ingeschat of het mogelijk is een WIA-oordeel van het UWV te krijgen.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

U wordt aan de hand van het arbeidsdeskundig onderzoek geadviseerd over de vervolgstappen voor de re-integratie van uw uitgevallen werknemer. Vooral aan het einde van het eerste ziektejaar moeten er keuzes gemaakt worden over het einddoel van de re-integratie. Gaat uw medewerker terug naar de eigen functie of wordt er een andere gepaste functie gezocht bij de huidige of een andere organisatie.

Arbeidsdeskundig onderzoek in Houten

Onze arbeidsdeskundige in de omgeving van Houten voert het arbeidsdeskundig onderzoek uit. Hiervoor worden een inzetbaarheidsprofiel, functionele mogelijkheden, een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving gebruikt. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de werknemer, de werkgever en aansluitend met beiden. De daadwerkelijke werkplek wordt bekeken.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

De toetsing van externe functies maakt het arbeidsdeskundig onderzoek in Houten van RondomWerk onderscheidend. De arbeidsdeskundige maakt met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van het UWV, een voorselectie van beroepen aan de hand van ingebrachte gegevens. Hierna maakt onze arbeidsdeskundige een eindselectie door handmatig de functiebelasting en functie-eisen te vergelijken met de functionele en persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Het rapport vormt een goed vertrekpunt voor een re-integratie tweede spoor. Ook hiervoor is RondomWerk de juiste partij.

Meer weten? Neem contact op met RondomWerk. Onze arbeidsdeskundige vertellen u graag meer over het arbeidsdeskundig onderzoek in Houten.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie