Middels het arbeidsdeskundig onderzoek in Bergen op Zoom worden inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw zieke medewerker duidelijk in beeld gebracht. Zijn er mogelijkheden voor de zieke medewerker om op termijn terug te keren in het eigen of aangepast werk of moet er gezocht worden naar een ander passende functie of een functie buiten de organisatie? RondomWerk is de partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Breng de kansen in beeld?

De arbeidsdeskundige van RondomWerk biedt middels het arbeidsdeskundig onderzoek in Bergen op Zoom een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restverdiencapaciteit. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan de huidige functie passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever middels re-integratie tweede spoor?

In de arbeidsdeskundige rapportage wordt u duidelijk geadviseerd over de te nemen vervolgstappen in de re-integratie van uw zieke medewerker. Zeker wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit zeker aan de orde. Aan het einde van het eerste ziektejaar dienen er keuzes gemaakt te worden over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij de eigen of een andere werkgever.

De aanpak van re-integratiebureau RondomWerk

De arbeidsdeskundige voert het arbeidsdeskundig onderzoek in Bergen op Zoom uit op basis van een FML of Inzetbaarheidsprofiel, eventueel een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de betrokken medewerker, de opdrachtgever, en aansluitend met beiden. Ook wordt de daadwerkelijke werkplek bekeken.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

De toetsing van de externe functies vindt plaats in het arbeidsdeskundig onderzoek, dit maakt het onderzoek van RondomWerk onderscheidend. Middels een functieselectiesysteem toetst de arbeidsdeskundige de externe functies. Dit systeem is vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Op basis van deze gegevens maakt de arbeidsdeskundige een eindselectie door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt een goed vertrekpunt voor de mogelijke re-integratie tweede spoor. Ook voor een de re-integratie tweede spoor bent u bij RondomWerk aan het goede adres.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Wij beantwoorden graag al uw vragen over het arbeidsdeskundig onderzoek in Bergen op Zoom.

 

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


svrz
Casemanagement, eerste spoor
groenhuysen
Rondomwerk outplacement bureau
ellevo
edudelta
loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
zorggroepterweel
loopbaanbegeleiding, re-integratie
Delta lioyd

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie