Breng de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw arbeidsongeschikte medewerker grondig in beeld met het arbeidsdeskundig onderzoek in Dordrecht. Zijn er op termijn nog mogelijkheden om terug te keren in het eigen of aangepast werk of moet er gezocht worden naar een ander passende functie binnen of buiten uw organisatie? Re-integratiebureau RondomWerk is de partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Arbeidsmogelijkheden in beeld

De arbeidsdeskundige van RondomWerk biedt door middel van het arbeidsdeskundig onderzoek in Dordrecht een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restverdiencapaciteit. Ook wordt er een inschatting gemaakt van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is de huidige functie uw medewerker nog passend?
  • Kan de huidige functie passend worden gemaakt?
  • Zijn er binnen uw organisatie andere passende functies voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een externe werkgever?

Middels het arbeidsdeskundig onderzoek in Dordrecht wordt u grondig geadviseerd over de vervolgstappen in de re-integratie van uw zieke medewerker. Zeker wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit aan de orde. Aan het einde van het eerste ziektejaar dienen er keuzes gemaakt te worden over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij de eigen of een andere werkgever.

Toetsing met uitzicht op een oplossing

Iets wat het arbeidsdeskundig onderzoek in Dordrecht onderscheidend maakt is een toetsing van de externe functies. Middels een functieselectiesysteem wat vergelijkbaar is met het CBBS van het UWV toetst de arbeidsdeskundige de externe functies. Het systeem doet een voorselectie van beroepen aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Aan de hand van deze gegevens maakt de register arbeidsdeskundige een eindselectie door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt een goed vertrekpunt voor de mogelijke re-integratie tweede spoor. Ook voor een re-integratie tweede spoor traject is RondomWerk de aangewezen partij.

Arbeidsdeskundig onderzoek in Dordrecht

De register arbeidsdeskundige in de regio Dordrecht voert het arbeidsdeskundig onderzoek uit op basis van een inzetbaarheidsprofiel of functionele mogelijkheden lijst, eventueel een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. De arbeidsdeskundige voert een persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker, de opdrachtgever, en aansluitend met beiden. Daarnaast wordt de daadwerkelijke werkplek bekeken.

Meer weten? Onze arbeidsdeskundige vertellen u graag meer over het arbeidsdeskundig onderzoek in Dordrecht.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Auris
Tante Louise
Casemanagement, eerste spoor
meeus
edudelta
pjansen
loopbaanbegeleiding, re-integratie
twb
borgesius
loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
tho