Met het arbeidsdeskundig onderzoek in Roosendaal worden de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw zieke medewerker grondig in beeld gebracht. Zijn er op termijn nog mogelijkheden om terug te keren in het eigen of aangepast werk of moet er gezocht worden naar een ander passende functie of een functie buiten uw organisatie? RondomWerk is de partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Breng de arbeidsmogelijkheden in beeld?

Re-integratiebureau RondomWerk biedt middels het arbeidsdeskundig onderzoek in Roosendaal een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restverdiencapaciteit. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Doormiddel van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt u duidelijk geadviseerd de vervolgstappen in de re-integratie van uw zieke medewerker. Zeker wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit aan de orde. Aan het einde van het eerste ziektejaar dienen er keuzes gemaakt te worden over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij de eigen of een andere werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek in Roosendaal

De arbeidsdeskundige in de regio Roosendaal voert het arbeidsdeskundig onderzoek uit op basis van een inzetbaarheidsprofiel of functionele mogelijkheden lijst, eventueel een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de betrokken medewerker, de opdrachtgever, en aansluitend met beiden. Ook de daadwerkelijke werkplek wordt bekeken.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

Iets wat het arbeidsdeskundig onderzoek in Roosendaal van RondomWerk onderscheidend maakt is een toetsing van de externe functies. Middels een functieselectiesysteem toetst de arbeidsdeskundige de externe functies. Dit systeem is vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Het systeem doet een voorselectie van beroepen aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Aan de hand van deze gegevens maakt de arbeidsdeskundige een eindselectie door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt een goed vertrekpunt voor de mogelijke re-integratie tweede spoor. Ook voor een re-integratie tweede spoor traject is RondomWerk de aangewezen partij.

Meer weten? Onze arbeidsdeskundige vertellen u graag meer over het arbeidsdeskundig onderzoek in Roosendaal

 

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie