Arbeid beter in beeld

Re-integratiebureau Rondomwerk brengt met een arbeidsdeskundig onderzoek in Middelburg de inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw uitgevallen medewerker duidelijk in beeld. Is het voor de medewerker mogelijk om op korte termijn terug te keren in de eigen functie of is het nodig werk te zoeken in een andere passende functie of buiten uw organisatie? De arbeidsdeskundige van RondomWerk helpen met het vinden van een passende oplossing.

Wat zijn de mogelijkheden?

Met een arbeidsdeskundig onderzoek in Middelburg onderzoekt de arbeidsdeskundige van RondomWerk wat de mogelijkheden zijn van de werknemer in het benutten van restcapaciteit in arbeid.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

U wordt aan de hand van het arbeidsdeskundig onderzoek geadviseerd over de vervolgaanpak. Aan het einde van het eerste ziektejaar is dit heel belangrijk. Op dat moment moet het einddoel van de re-integratie worden bepaald. Kom de medewerker terug in de eigen functie, of past een andere functie bij dezelfde of een andere werkgever beter?

Zo werken wij

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek in de regio van Middelburg voert de arbeidsdeskundige gesprekken met de medewerker, de opdrachtgever en een driegesprek met beiden. Daarnaast gebruikt de arbeidsdeskundige een FML, inzetbaarheidsprofiel, eventueel een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. Hiernaast bekijkt de arbeidsdeskundige de huidige werkplek.

Toetsing met uitzicht op een oplossing

RondomWerk toetst tijdens het onderzoek in Middelburg ook de externe functies. Dit wordt elders niet vaak gedaan. De externe functies worden getoetst met een functieselectiesysteem. Dit systeem is vergelijkbaar met het CBBS van het UWV. Het systeem doet aan de hand van ingebrachte gegevens een voorselectie van beroepen. Op basis van deze shortlist wordt een eindselectie gemaakt. De arbeidsdeskundige vergelijkt handmatig de functiebelasting en de functie-eisen met de persoonlijke en functionele mogelijkheden van de werknemer. Het advies dat uit het arbeidsdeskundig onderzoek komt, biedt een goede basis voor een re-integratie tweede spoor. Ook hiervoor bent u bij RondomWerk aan het goede adres.

Wilt u meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek in Middelburg volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Wij beantwoorden graag uw vraag.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Thuis cleijenborch
borgesius
Juvent
meeus
loopbaanbegeleiding, re-integratie
openbaar basisonderwijs
twb
reintegratie
wve
diabetes werk
ellevo
Warmande