HET ONDERSCHEIDEND ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK VAN RONDOMWERK

Als deskundig re-integratiepartner staat RondomWerk voor het begeleiden van mensen – die kunnen en willen werken – naar ander, passend werk op de arbeidsmarkt. In onze visie zijn mensen op hun best als ze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ook voor u als werkgever in de regio Nootdorp verdient u toch ook de beste partner in verzuimbegeleiding? Onze gepassioneerde arbeidsdeskundige kijken samen met u naar een passend, onafhankelijk advies voor uw langdurig zieke medewerker. Wij onderscheiden ons van regulier arbeidsdeskundig onderzoek in Nootdorp en omstreken door ook een concrete en bruikbare toetsing te verrichten van externe functies op de arbeidsmarkt. Wel zo helder en dit helpt de juiste stappen te zetten in de re-integratie van uw werknemer binnen of buiten uw bedrijf in Nootdorp.

WELKE VRAGEN WORDEN BEANTWOORD IN EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK?

Onze arbeidsdeskundigen brengen de arbeidsmogelijkheden in beeld door te onderzoeken of de medewerker kan terugkeren in eigen functie of een andere functie binnen uw organisatie kan uitvoeren passend bij de belastbaarheid van uw langdurige zieke werknemer. Ook maakt de arbeidsdeskundige een reële toetsing van externe functies aan de hand van een specifiek functieselectiesysteem welke vergelijkbaar is met het CBBS van het UWV. Met deze tool vindt een selectie en screening plaats van passende functies door de functiebelasting en functie-eisen te vergelijken met de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel (IZP) van de betreffende zieke medewerker. De arbeidsdeskundigen van RondomWerk zoeken naar een oplossing die goed voelt voor werkgever en werknemer, ook in uw regio Nootdorp.

WAT STAAT ER IN DE ARBEIDSDESKUNDIGE RAPPORTAGE?

Aan de hand van persoonlijke gesprekken met zowel werkgever als werknemer en een werkplekonderzoek bij u op locatie in Nootdorp gaat onze arbeidsdeskundige aan de slag met de rapportage. Belangrijke documenten zoals de FML, het functiegebouw van uw organisatie en de functieomschrijving van de zieke medewerker heeft de arbeidsdeskundige nodig als input voor een gedegen rapportage. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft een professioneel oordeel in het verzuimdossier over de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2 en de restverdiencapaciteit. Ook maakt onze arbeidsdeskundige een inschatting van een mogelijk WIA oordeel mocht het verzuimdossier in het tweede ziektejaar worden beoordeeld door het UWV. Rond het eerste ziektejaar moeten er keuzes worden gemaakt over de vervolgstappen re-integratie van uw langdurig zieke werknemer.

Onze arbeidsdeskundigen in Nootdorp geven u graag advies en denken met u mee in lastige verzuimdossiers en re-integratie tweede spoor. Meer weten over ons arbeidsdeskundig onderzoek en de kosten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach