facebookpixel

Met behulp van het arbeidsdeskundig onderzoek van arbodienstverlener RondomWerk in de regio Ridderkerk worden de inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden helder in beeld gebracht. Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker? En hoe is de inzetbaarheid? Onze arbeidsdeskundigen brengen dit duidelijk in beeld gedurende het arbeidsdeskundig onderzoek.

Oog voor DE MOGELIJKHEDEN?

Wilt u een arbeidsdeskundig oordeel over de restverdiencapaciteit en over de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2? De arbeidsdeskundige van RondomWerk brengt de mogelijkheden voor uw medewerker in beeld. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt  van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere organisatie?

De arbeidsdeskundige adviseert u over de vervolgaanpak in de re-integratie van de medewerker. Zeker wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit aan de orde. Op dat moment moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek RIdderkerk in de praktijk?

De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de medewerker, opdrachtgever en een driegesprek met de medewerker en opdrachtgever. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek bij u in de regio Ridderkerk gekeken. Op basis van het Inzetbaarheidsprofiel of Functionele Mogelijkheden Lijst, de organisatie- en functiebeschrijving en/of een deskundigenoordeel stelt de arbeidsdeskundige de rapportage op.

Op zoek naar een oplossing?

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek zoeken de arbeidsdeskundigen van RondomWerk naar een oplossing die goed voelt voor werkgever en medewerker. Met behulp van een concreet advies kunt u samen met de medewerker het vervolg van de re-integratie vorm geven. Middels een functieselectiesysteem toetst de arbeidsdeskundige van RondomWerk de externe functies, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Aan de hand van een aantal gegevens vindt er een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats.

De arbeidsdeskundige zal vervolgens een professionele eindselectie maken door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Het arbeidsdeskundig onderzoek in Ridderkerk biedt een duidelijk vertrekpunt voor de begeleiding tweede spoor.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek in Ridderkerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze arbeidsdeskundigen geven graag antwoord op uw vragen.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie