facebookpixel

Als goede werkgever heeft u voor een verzuimdossier van een langdurig zieke medewerker de inzet en advies nodig van een professioneel arbeidsdeskundige onderzoek in de regio Rijswijk. Dan bent u bij re-integratiebureau RondomWerk aan het goede adres! Onze arbeidsdeskundigen denken met u mee en kijken verder dan naar wat alleen nodig is. Wij hebben oog voor de belangen van zowel werknemer als werkgever. En met onze arbeidsdeskundige rapportage in handen weet u meteen welke vervolgstappen u moet zetten in de re-integratie van uw medewerker.

WAT IS HET NUT VAN EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK in Rijswijk?

Om verder vorm te geven aan de re-integratie van uw zieke werknemer is het belangrijk om de arbeidsmogelijkheden van deze medewerker helder in beeld te krijgen. Zeker rond het eerste ziektejaar, of vervroegd op advies van de bedrijfsarts, is het arbeidsdeskundig onderzoek van belang om de vervolgstappen in de re-integratie te kunnen bepalen. De arbeidsdeskundigen van RondomWerk adviseren u hierin en kijken ook naar passende functies op de arbeidsmarkt, dat maakt onze onderzoeken onderscheidend. Daarnaast zal de arbeidsdeskundige ook een reële inschatting maken van een mogelijke WIA. U wilt als werkgever in Rijswijk toch ook een partner die meedenkt en aanpakt?

ARBEIDSMOGELIJKHEDEN IN BEELD

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek in Rijswijk gaat de arbeidsdeskundige van RondomWerk onderzoeken of uw zieke medewerker kan terugkeren in eigen werk of is er ander passend werk binnen of buiten uw organisatie aan te merken als geschikt? Aan de hand van persoonlijke gesprekken met u als werkgever en de werknemer geeft de arbeidsdeskundige een professioneel oordeel over de restverdiencapaciteit en re-integratie in zowel het eerste als tweede spoor. Ook wordt de werkplek van de medewerker bekeken op de werklocatie in Rijswijk. Vanzelfsprekend kijkt onze arbeidsdeskundige kritisch naar de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) of het IZP (Inzetbaarheidsprofiel) van uw medewerker als ook naar de functiebeschrijving en het functiegebouw van uw organisatie. Mocht er een deskundigenoordeel (DO) zijn in dit verzuimdossier, dan zal onze arbeidsdeskundige deze input ook verwerken. Met onze heldere rapportage en advies kunt u de juiste keuzes maken in de re-integratie van uw werknemer.

HOE NU VERDER MET RE-INTEGRATIE?

Het arbeidsdeskundig onderzoek van RondomWerk is een goed vertrekpunt voor de tweede spoor begeleiding. In de arbeidsdeskundige rapportage staat een helder en concreet advies over de vervolgstappen voor de re-integratie van de medewerker. Het functieselectiesysteem waarmee onze arbeidsdeskundige werkt, toetst de passende functies op basis van de belastbaarheid van de medewerker. Deze tool is vergelijkbaar met het CBBS systeem waarmee het UWV werkt. Theoretisch passende functies en de bijbehorende functiebelasting en functie-eisen worden nauwgezet vergeleken met de persoonlijke- en functionele mogelijkheden van uw zieke werknemer. Deze functies kunnen dan verder worden onderzocht op de arbeidsmarkt tijdens de tweede spoor begeleiding.

Heeft u advies nodig over een verzuimdossier of wenst u een offerte voor een arbeidsdeskundig onderzoek? Onze arbeidsdeskundigen in de regio Rijswijk staan u graag te woord. Neem gerust contact met ons op.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie