facebookpixel

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK EN RE-INTEGRATIE VOLGENS RONDOMWERK

U bent werkgever in Spijkenisse en krijgt te maken met een langdurig zieke medewerker. Een situatie die vervelend is voor u als werkgever en ook voor uw medewerker. Dan is het fijn om een goede partner te hebben (Rondom)Werk en verzuim. Een partner die meedenkt, aanpakt en verder kijkt dan alleen de wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid. Een partner die zijn sporen heeft verdiend in verzuimland en met u kan kijken naar het complete beeld van het verzuimdossier. Immers, als goed werkgever uit Spijkenisse doet u er alles aan om uw zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Te starten met een deskundig en professioneel arbeidsdeskundig onderzoek. Zodat u de juiste stappen kunt zetten in het re-integratieproces.

WAAROM EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK?

De re-integratie van uw zieke medewerker zal vorm moeten krijgen en moeten worden onderbouwd. De arbeidsdeskundige van RondomWerk heeft oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer en zal de arbeidsmogelijkheden helder in beeld brengen. Meestal gebeurt dit rond het eerste ziektejaar of al eerder op advies van de bedrijfsarts. Soms is al in een vroeg stadium helder dat de medewerker niet meer kan terugkeren in eigen functie. Het is dan belangrijk om concreet af te kunnen spreken met elkaar welke stappen gezet moeten worden in de re-integratie. Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt helder en concreet welke passende functies in uw organisatie of op de externe arbeidsmarkt in de regio Spijkenisse moeten worden onderzocht. Ook maakt onze arbeidsdeskundige een reƫle inschatting van een mogelijke WIA. De arbeidsdeskundige rapportage geeft een volledige onderbouwing en advies zodat de juiste stappen gezet kunnen worden in de re-integratie van uw langdurig zieke werknemer. Mocht er sprake zijn van een DO (deskundigenoordeel) in het verzuimdossier, dan zal onze arbeidsdeskundige deze input verwerken in het advies.

WAT BETEKENT ARBEIDSMOGELIJKHEDEN EN BELASTBAARHEID?

De arbeidsdeskundige aanpak van RondomWerk onderscheidt zich van reguliere arbeidsdeskundige onderzoeken doordat ook een effectieve toetsing plaatsvindt van extern passende functies op de arbeidsmarkt. Onze arbeidsdeskundige kijkt verder dan alleen naar intern passende functies. Als start van het onderzoek zullen eerst persoonlijke gesprekken plaatsvinden met u als werkgever op de werklocatie in Spijkenisse als ook met uw zieke medewerker. De werkplek van de betreffende werknemer wordt bezocht zodat onze arbeidsdeskundige een goed beeld heeft van de functie en van uw bedrijf. Documenten zoals een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) of IZP (Inzetbaarheidsprofiel) en het functiegebouw van uw organisatie worden kritisch bekeken door onze arbeidsdeskundige. Uitgangspunt is de belastbaarheid van de zieke werknemer zodat een professionele toetsing kan worden verricht over de mogelijk passende functies in uw organisatie. Onze arbeidsdeskundige werkt met een innovatief functieselectiesysteem om de toetsing te doen voor extern passende functies op de arbeidsmarkt.

TWEEDE SPOOR BEGELEIDING

Het arbeidsdeskundig onderzoek dient als vertrekpunt voor de re-integratie van uw zieke medewerker in het eerste en tweede spoor. De vervolgstappen zijn helder in beeld gebracht en de passende functies kunnen worden onderzocht tijdens de verdere verzuimbegeleiding.

Wenst u een offerte voor een arbeidskundig onderzoek of tweede spoor begeleiding in de regio Spijkenisse? Of wilt u vrijblijvend advies over een verzuimdossier? Neem contact op met RondomWerk, wij staan u graag te woord! Want als iemand het verdient, bent u het.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Shutse
HZ
loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
Delta lioyd
prisma
doncall
tho
Tante Louise
Alpha
svrz
loopbaanbegeleiding, re-integratie

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie