De inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw uitgevallen medewerker worden duidelijk in beeld gebracht aan de hand van een arbeidsdeskundig advies in de omgeving van Tilburg. Moet er worden gezocht naar een andere functie of een functiebuiten de organisatie of kan de medewerker op termijn terugkregen in de eigen functie? RondomWerk denkt mee in dit proces en zorgt voor een juiste aanpak.

Breng de kansen in beeld?

Door middel van het arbeidsdeskundig onderzoek in Tilburg biedt de arbeidsdeskundige van RondomWerk een professioneel oordeel over de verschillende mogelijkheden die er zijn in het benutten van restverdiencapaciteit. Er wordt een inschatting gemaakt van een eventueel WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan de huidige functie passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever middels re-integratie tweede spoor?

U wordt duidelijk geadviseerd over de vervolgstappen met betrekking tot de re-integratie van uw uitgevallen medewerker in het arbeidsdeskundige rapport. Dit is aan de orde wanneer het eerste ziektejaar eindigt. Op dat moment moeten er keuzes worden gemaakt over de re-integratie. Wat is het doel van de re-integratie? Gaat de medewerker terug in de eigen functie of een andere functie bij dezelfde of een andere werkgever?

De aanpak van re-integratiebureau RondomWerk

Het arbeidsdeskundig onderzoek in Tilburg wordt uitgevoerd op basis van een FML of inzetbaarheidsprofiel en eventueel een organisatie- en functiebeschrijving en een Deskundigen Oordeel. Er worden meerdere gesprekken gevoerd met de betrokken medewerker en de opdrachtgever. Ook bekijkt de arbeidsdeskundige de werkplek.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

RondomWerk onderscheidt zichzelf door de toetsing van de externe functies tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek Tilburg door middel van een functieselectiesysteem. Dit systeem is te vergelijken met het CBBS systeem van het UWV. De arbeidsdeskundige maakt een eindselectie door de persoonlijke- en functionele mogelijkheden van de medewerker handmatig te vergelijken met de functiebelasting en functie-eisen van de mogelijke externe functies. Het arbeidsdeskundig onderzoek Tilburg biedt een goede basis voor een mogelijke re-integratie tweede spoor. Hier kan RondomWerk u ook mee helpen.

Wilt u meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek in de omgeving van Tilburg volgens RondomWerk. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Onze arbeidsdeskundige beantwoord graag al uw vragen over het arbeidsdeskundig onderzoek in Tilburg.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


markiezaat
loopbaanbegeleiding, re-integratie
occure
Uwv
pjansen
loopbaanbegeleiding, re-integratie
thuiszorgdat
Shutse
ellevo
Juvent
stadlander
HZ

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie