De arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw afwezige werknemer worden door middel van het arbeidsdeskundig onderzoek in Utrecht duidelijk in beeld gebracht. Er wordt gekeken of het mogelijk is voor de werknemer om op korte termijn terug te keren in de eigen of een aangepaste functie of dat er een andere passende functie binnen of buiten de organisatie moet worden gezocht. RondomWerk is de partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Breng de kansen in beeld?

Door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek in Utrecht biedt de arbeidsdeskundige van RondomWerk een professioneel advies over de mogelijkheden van de werknemer in het benutten van restverdiencapaciteit. Er wordt ook een inschatting gemaakt of een WIA-oordeel van het UWV mogelijk is.

  • Is het huidige werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan de huidige functie passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies voor uw medewerker binnen uw organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever middels re-integratie tweede spoor?

In de rapportage van het arbeidsdeskundige onderzoek vindt u een duidelijk advies over de vervolgstappen die genomen moeten worden in de re-integratie van uw uitgevallen werknemer. Dit is met name aan de orde aan het einde van het eerste ziektejaar. Op dat moment moet het einddoel van de re-integratie worden gekozen. Gaat de medewerker terug in de eigen functie of past een andere functie binnen de huidige of een andere organisatie beter?

De aanpak van re-integratiebureau RondomWerk

Het arbeidsdeskundig onderzoek in Utrecht wordt uitgevoerd op aan de hand van een FML, inzetbaarheidsprofiel, Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. De daadwerkelijke werkplek wordt bekeken en er worden gesprekken gevoerd met de betrokken medewerker en de opdrachtgever.

Toetsing volgens het CBBS van het UWV

RondomWerk maakt het arbeidsdeskundig onderzoek onderscheidend, doordat er een toetsing van externe functies bij wordt gedaan. Aan de hand van een functieselectiesysteem worden de externe functies getoetst. Dit systeem is te vergelijken met het CBBS van het UWV. De functiebelasting en functie-eisen van de beroepen die uit de eerste selectie komen worden door de arbeidsdeskundige handmatig vergeleken met de functionele en persoonlijke mogelijkheden van de medewerker. Hieruit komt een eindselectie. Het onderzoek biedt een goede basis voor een mogelijk re-integratie tweede spoor traject. Hiervoor kunt u ook terecht bij re-integratiebureau RondomWerk.

Wilt u meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek in Utrecht? Neem vrijblijvend contact op met onze deskundigen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


wve
darvi
twb
Shutse
stadlander
edudelta
Delta lioyd
Thuis cleijenborch
loopbaanbegeleiding, re-integratie
mepavex
decolabel
kraamcentrum

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie