Met het arbeidsdeskundig onderzoek van re-integratiebureau RondomWerk in de regio Zeeland worden de inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden van uw arbeidsongeschikte medewerker duidelijk in beeld gebracht. Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden buiten de organisatie of in een andere passende functie? De arbeidsdeskundige van RondomWerk is de partner die met uw meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Waar liggen de mogelijkheden?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek bieden de arbeidsdeskundigen van RondomWerk in Zeeland een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Er wordt ook een inschatting gemaakt van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het huidige werk van uw medewerker passend?
  • Kan het nog passend gemaakt worden?
  • Zijn er binnen¬† uw organisatie andere passende functies voor uw medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

In het arbeidsdeskundig onderzoek wordt u helder geadviseerd over de vervolgaanpak. Zodra het eerste ziekte jaar eindigt, moeten er keuzes gemaakt worden over het einddoel van de re-integratie. Terug in eigen werk of een andere functie bij de eigen of een andere werkgever. Het arbeidsdeskundig advies ondersteunt u in het bepalen van de juiste strategie.

Zo werken wij

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een FML of Inzetbaarheidsprofiel, en eventueel een Deskundigen Oordeel en een organisatie- en functiebeschrijving. De arbeidsdeskundige in Zeeland voert gesprekken met de opdrachtgever, de medewerker, en een tweegesprek met de opdrachtgever en medewerker. Ook wordt de daadwerkelijke werkplek door de arbeidsdeskundige bekeken.

Arbeidsdeskundige toetsing met uitzicht op een oplossing

In het arbeidsdeskundig onderzoek van RondomWerk vindt ook een toetsing van de externe functies plaats, iets wat u elders niet snel zult vinden. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Op basis van deze gegevens vindt een professionele eindselectie plaats door de functiebelasting en de functie-eisen handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de mogelijke re-integratie tweede spoor. Ook voor een re-integratie tweede spoor traject bent u bij RondomWerk aan het goede adres.

Meer weten?

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Wij beantwoorden graag uw vraag.

Thuis cleijenborch
GGZ
markiezaat
svrz
Casemanagement, eerste spoor
SL zorg
loopbaanbegeleiding, re-integratie
kraamcentrum
mepavex
tho
ellevo
Tante Louise