facebookpixel

Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker? Hoe is de inzetbaarheid? De arbeidsdeskundigen van RondomWerk brengen dit helder in beeld gedurende het arbeidsdeskundig onderzoek in Zwijndrecht. Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Ook hier is het goed een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en doorpakt. Voor een arbeidsdeskundig onderzoek in de regio Zwijndrecht bent u bij RondomWerk aan het goede adres.

Inzicht in de mogelijkheden

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft u een professioneel oordeel over de restverdiencapaciteit en over de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2. Daarnaast maakt de arbeidsdeskundige ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige van RondomWerk duidelijk over de vervolgaanpak. Zeker wanneer het eerste ziekte jaar eindigt is dit aan de orde. Op dat moment moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen werk of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek Zwijndrecht in de praktijk

Het arbeidsdeskundig onderzoek Zwijndrecht wordt uitgevoerd op basis van een Functionele Mogelijkheden Lijst of Inzetbaarheidsprofiel, de organisatie- en functiebeschrijving en/of een deskundigenoordeel. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de opdrachtgever, de medewerker en een driegesprek met de opdrachtgever en medewerker in de regio Zwijndrecht. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Zoeken naar een oplossing en toetsing van de externe functies

De arbeidsdeskundige zoekt naar een oplossing die goed voelt voor werkgever en medewerker. Een helder advies waardoor de vervolgstappen in de re-integratie helder worden. RondomWerk is onderscheidend doordat ook een arbeidsdeskundige toetsing plaatsvindt van de externe functies. Middels een functieselectiesysteem toetst de arbeidsdeskundige van RondomWerk de externe functies, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Aan de hand van een aantal gegevens vindt er een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats.

Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de functie-eisen en de functiebelasting handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de begeleiding tweede spoor. En daarin is RondomWerk onderscheidend.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek in de regio Zwijndrecht? Neem vrijblijvend contact op. Onze arbeidsdeskundigen geven graag antwoord op uw vragen.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie