De duurzame inzetbaarheid van leerkrachten is van groot belang om een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te kunnen leveren. Met een gemotiveerd team vitale leerkrachten kunt u rekenen op een lager ervaren werkdruk, grotere betrokkenheid en toename van innovatie.  Zowel op korte als op lange termijn. Maar hoe kan dit worden gerealiseerd?

Maak werk van inzetbaarheid

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. Veel interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden ad hoc ingezet en zijn niet verweven in een inzetbaarheidsplan, verzuimbeleid of een scholings-en vitaliteitsplan. Met als gevolg dat het effect van deze interventies beperkt is en niet blijvend. Hoe kunt u de bestaande situatie in beeld brengen? Hoe wordt de ervaren werkdrukbeleving verminderd? Hoe gaat u duurzame inzetbaarheid verankeren in beleid? Welke interventies worden ingezet om de gezondheid, betrokkenheid en productiviteit van uw medewerkers daadwerkelijk te bevorderen? En hoe wordt dit verankerd op de scholen? Allemaal vragen waar RondomWerk u een antwoord helpt vinden.

Ga voor bevlogen leerkrachten

Voor het inzetten van de interventies ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in het onderwijs bent u bij RondomWerk aan het goede adres. Onder andere met behulp van de workshops kunt u kosteneffectief uw medewerkers betrekken in het proces naar een nog meer bevlogen school. Wanneer de leerkrachten behoefte hebben aan individuele begeleiding kunnen ze ondersteund worden met coaching gesprekken of kan er gebruik gemaakt worden van het inloopspreekuur van de vitaliteitscoach welke op de school verzorgd kan worden. Of ziet u dat een leerkracht minder energie krijgt van zijn huidige werk, een te hoge werkdruk ervaart en kan of wil de leerkracht de veranderingen niet bijhouden? Dan denken wij graag met uw medewerker mee over de loopbaanontwikkeling.

Plezier van een gezonde toekomst

Uiteindelijk worden leerlingen klaargestoomd voor de wereld. Leerlingen die met plezier ontwikkelen, dat is waar elke leerkracht enthousiast van wordt. Wanneer het werk met een minder hoog ervaren werkdruk uitgevoerd kan worden door   bevlogen leerkrachten is dit een mooi fundament om uw scholen op te laten floreren. Daarnaast is een investering in de duurzame inzetbaarheid van de leerkrachten ook nog eens kosteneffectief. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met de bedrijfskundige van RondomWerk.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN