facebookpixel 43% succesvolle plaatsingen in tweede spoor re-integratietrajecten

43% re-integratie tweede spoor trajecten met plaatsing afgerond!

De plaatsingspercentages van ons keurmerk Blik op Werk van het meetjaar 2017-2018 zijn weer bekend. Re-integratiebureau RondomWerk heeft in dit meetjaar 100% van de re-integratie tweede spoor trajecten succesvol afgerond waarvan 43% met een plaatsing. Wat gebeurde er dan met de overige 57%?

Plaatsingspercentage re-integratie tweede spoor trajecten 43%

De doelstelling van een re-integratie tweede spoor traject is het duurzaam plaatsen in betaalde arbeid binnen de mogelijkheden die er voor de zieke medewerker zijn. Het is van belang dat de medewerker die is geplaatst middels een re-integratie tweede spoor traject het werk ook gaat volhouden. Maar hoe wordt een duurzame plaatsing dan gerealiseerd?

Tijdens de re-integratie tweede spoor trajecten wordt er door onze werkadviseurs samen met de medewerker vastgesteld welke functies passend zouden kunnen zijn. Uiteraard sluit dit aan op de actuele FML en de visie van de arbeidsdeskundige. Door middel van een werkervaringsplaats kan de medewerker ervaring opdoen in de nieuwe functie en wordt duidelijk of het past binnen de belastbaarheid van de medewerker. De ervaringen die in deze werkervaringsplaats worden opgedaan, worden meegenomen in het vervolg van het re-integratie tweede spoor traject. Deze werkwijze heeft eraan bijgedragen dat 43% van de medewerkers begeleid in het re-integratie tweede spoor traject een betaalde baan hebben gevonden in ander, passend werk!

Bij 22% re-integratie tweede spoor trajecten een IVA of volledige WGA uitkering toegekend

Voor 22% van de medewerkers begeleid in het re-integratie tweede spoor traject is er tijdens de WIA keuring een IVA- of 100% WGA-uitkering toegekend. Voor een deel van deze medewerkers zijn de beperkingen dusdanig dat er twijfel is of er op de arbeidsmarkt functies aanwezig zijn die aansluiten op de actuele mogelijkheden. In deze situatie wordt er tijdens een re-integratie tweede spoor traject bij re-integratiebureau RondomWerk onderzocht wat wél kan. De theoretisch haalbare functies worden tijdens de begeleiding nader onderzocht, hetzij in een werkervaringsplaats hetzij door het afwegen van de belastbaarheid t.o.v. concrete taken/werkzaamheden. Deze bevindingen worden meegenomen in de (vervroegde) WIA aanvraag. 22% van de re-integratie tweede spoor trajecten heeft door een gedegen dossieropbouw een IVA of WGA 100% uitkering toegekend gekregen.

re-integratie tweede spoor trajecten, re-integratiebureau, outplacement,

Op naar een nieuwe betaalde baan!

Voor de overige 35% van de re-integratie tweede spoor trajecten is het ondanks gezamenlijke inspanningen niet gelukt om een nieuwe, passende baan te vinden. Dit betekent zeker niet dat het inzetten van een traject nodeloos is geweest. Middels een werkervaringsplaats is er nieuwe ervaring opgedaan en de sollicitatie vaardigheden zijn geoefend en geoptimaliseerd. Dit gaat de medewerkers in de toekomst zeker helpen in het vinden van een betaalde baan. De medewerker is arbeidsmarkt klaar. Zo zien we in de re-integratie derde spoor terug dat opgedane ervaringen in het tweede spoor de kansen op betaald werk aanzienlijk vergroten. Dit kan uw organisatie veel kosten besparen in de WGA premies.

Meer weten over re-integratie tweede spoor?

Meer weten over de begeleiding volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseurs geven graag antwoord op uw vragen over de re-integratie tweede spoor trajecten.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie