Om welke redenen geeft het UWV een loonsanctie?

Tijdens de WIA keuring heeft het UWV de taak om de re-integratieinspanningen tijdens de eerste twee ziektejaren te toetsen. Wanneer deze onvoldoende waren kan de loondoorbetalingsverplichting worden opgelegd, dit wordt een loonsanctie genoemd. In het uiterste geval

Lees verder

Compensatie kosten bij ontslag na ziekte

Momenteel zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te betalen bij ontslag na ziekte. Naast de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar en de bijkomende re-integratie kosten dient een werkgever een transitievergoeding te betalen bij ontslag na ziekte. De optelsom van

Lees verder

Loopbaanbegeleiding na je vakantie

De zomervakantie staat weer voor de deur. We hebben de afgelopen periode hard gewerkt en hebben zin in de  vakantie. Tijdens de vakantie blikken we terug op de afgelopen periode. Vind ik mijn werk nog leuk? Ga

Lees verder