facebookpixel Wie schrijft ú straks de Wet WIA voor? - Rondomwerk

Wie schrijft ú straks de Wet WIA voor?

Nu het controversieel verklaarde wetsvoorstel met zekerheid is doorgeschoven naar een nieuw kabinet, blijft het verre van zeker of de bedrijfsarts straks inderdaad degene is wiens medisch advies leidend is gedurende WIA keuring. Komt van uitstel misschien wel afstel? En zo ja, hoe erg zou dat eigenlijk zijn? Jules van Zundert, directeur RondomWerk, vindt er wat van.

‘Ondanks dat we verwachten dat ieder jaar zo’n 4000 mensen meer een beroep zullen doen op de WIA doordat hun werkgevers zich minder inspannen voor hun re-integratie, zie ik eigenlijk alleen maar voordelen als door de voorgenomen wetswijziging voortaan de bedrijfsarts bepaalt in hoeverre een zieke werknemer belastbaar is. Al was het maar omdat werkgevers niet bang hoeven te zijn dat de verzekeringsarts van het UWV aan het eind van de rit anders oordeelt dan de bedrijfsarts die zij in de arm hebben genomen’.

Meer zekerheid

Van Zundert waarschuwt wel: ‘Dit wetsvoorstel maakt echt geen einde aan loonsancties als de verrichte re-integratie inspanningen niet in overeenstemming zijn met het medisch advies van de bedrijfsarts. Die verplichting blijft – terecht – bestaan. Wel geeft het werkgevers een geruster gevoel als zij kunnen vertrouwen op de geldigheid van dat advies. Ik geloof dan ook dat we hun grotere zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers gaan terugzien op twee fronten. Zo verwacht ik dat het zowel een gunstig effect heeft op het verloop van veel individuele verzuimgevallen, als op de bereidheid om tijdelijke contracten vaker om te zetten naar vaste dienstverbanden.’

Betrouwbaar advies

‘De MKB verzuim-ontzorgverzekering die sinds begin vorig jaar op de markt is, mag kleine werkgevers dan wel financieel uit de wind houden. Maar het is natuurlijk eigenlijk van de gekke dat werkgevers het risico lopen dat het medisch advies van hun onafhankelijke bedrijfsarts in twijfel wordt getrokken’, vindt de directeur van RondomWerk. ‘En daarbij. Niet iedere werkgever ziet het (financieel) zitten om zich uitgebreid te verzekeren tegen de risico’s op een loonsanctie waar hij of zij geen invloed op heeft.’

Financiële tegemoetkoming

‘Nog een voordeel als een nieuw kabinet de wetswijziging straks wél doorvoert, is er een voor met name kleinere ondernemers’, weet Jules van Zundert. ‘Voor hen ligt er dan een financiële tegemoetkoming van € 450 miljoen per jaar in het verschiet. Deze is bedoeld als tegemoetkoming in de loondoorbetalingskosten. Voor dat geld kunnen zij zich bijvoorbeeld goed verzekeren. Zij kunnen het ook – en misschien wel beter – gebruiken voor de tijdelijke vervanging van hun werknemer. Of deze tegemoetkoming een sigaar uit eigen doos wordt omdat deze doorbelast wordt in de sociale premies? Dat is nog te vroeg om te zeggen. Het is nog niemand helder hoe dit precies is opgenomen in het wetsvoorstel’

Gratis consult?

Sparren over de voors, tegens, risico’s van vaste en/of flexibele contracten met medewerkers? We maken graag tijd voor duidelijkheid. Zeker nu een nieuw kabinet – en daarmee deze wetswijziging – nog even op zich laat wachten. Mail of bel gerust voor een afspraak.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie