facebookpixel Eerstejaarsevaluatie Re-integratie - Rondomwerk

Wanneer het tweede ziektejaar ingaat verplicht de wet verbetering poortwachter de werkgever en werknemer om de re-integratie opnieuw te beoordelen middels de eerstejaarsevaluatie. Het plan dient te worden gevolgd. Indien dit niet haalbaar wordt geacht moet het plan bijgesteld worden.

Bijstelling van de re-integratie aanpak in de eerstejaarsevaluatie?

Het doel van de eerstejaarsevaluatie na 52 verzuimweken is dat de werkgever en werknemer terugblikken op de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar en opnieuw beoordelen of de re-integratie op de goede weg zit. In sommige gevallen is er bijstelling nodig:

  • De mate van werkhervatting loopt achter op het gestelde doel
  • Er is sprake van een wijziging in belastbaarheid
  • Er is geen helder doel gesteld in het plan van aanpak
  • De werkhervatting is niet stabiel
  • Er is stagnatie in de medische behandeling
  • Het deskundigeoordeel heeft de gestagneerde re-integratie niet vlot getrokken
  • Periodes van werk en uitval wisselen elkaar af
  • Er is te lang gewerkt op arbeidstherapeutische waarde zonder loonwaarde
  • Hervatting is op te laag niveau of voor te weinig uren
  • Hervatting is zonder perspectief op eigen of ander werk

Ondersteuning doormiddel van een arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Maar maakt ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

De arbeidsdeskundige van RondomWerk adviseert duidelijk over de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de orde zodra het eerste ziektejaar eindigt. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever. Het advies van de arbeidsdeskundige geeft u koers in het maken van de keuzes voor het vervolg van de re-integratie.

Een deskundig advies voor het vervolg van de re-integratie?

De eerstejaarsevaluatie is het moment om de re-integratiestrategie te evalueren en indien nodig opnieuw te bepalen. Door het steeds complexer worden van de wet en regelgeving rondom ziekteverzuim en de strengere handhaving is het van belang dat u de juiste strategie bepaald en uitvoert. De kundige en bevlogen adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag om dit proces goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over de eerstejaarsevaluatie.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Artikelen over eerstejaarsevaluatie

6 tips om een loonsanctie te voorkomen

Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, heeft u samen met uw medewerker 104 weken de tijd om succesvol te re-integreren. Het UWV beoordeelt uw re-integratie-activiteiten op het moment dat de WIA-keuring wordt aangevraagd. Wanneer de werknemer in de

Lees verder

Stap voor stap beter

De Wet verbetering poortwachter op een A3tje En dan is het daar. Het telefoontje waar u niet op zat te wachten. Uw medewerker meldt zich ziek. Een goed begin is dan het halve (Rondom)werk. Maar weet u

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie