facebookpixel 6 tips om een loonsanctie te voorkomen - Rondomwerk

6 tips om een loonsanctie te voorkomen

Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, heeft u samen met uw medewerker 104 weken de tijd om succesvol te re-integreren. Het UWV beoordeelt uw re-integratie-activiteiten op het moment dat de WIA-keuring wordt aangevraagd. Wanneer de werknemer in de nieuwe situatie geen 65% van het oude loon verdient of geen nieuwe arbeid heeft, is deze beoordeling zorgvuldig en worden uw activiteiten nader onder de loep genomen. Is het UWV van mening dat er kansen zijn gemist, dan kan er een verlenging van de loondoorbetaling worden opgelegd van maximaal 52 weken.

6 tips van RondomWerk die u helpen een zorgvuldige re-integratie te voeren en een loonsanctie te voorkomen!

  1. Schakel tijdig de bedrijfsarts in, uiterlijk 5-6 weken na de eerste Ziektedag, voor het opstellen van een Probleemanalyse.
  2. Benut de arbeidsmogelijkheden die er zijn! Wanneer de bedrijfsarts mogelijkheden ziet voor arbeid, dan verwacht het UWV dat u vanaf dat moment samen met de medewerker op zoek gaat naar passende arbeid. In eerste instantie binnen het eigen bedrijf, maar als dat niet lukt buiten het bedrijf. Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt bij het in kaart brengen van de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf en is noodzakelijk ter onderbouwing van het ontbreken van passende arbeid intern.
  3. Houd passende arbeid binnen de organisatie, die u niet duurzaam kunt bieden, niet te lang aan (max. 3 maanden). Het UWV kan dit nl. zien als een duurzame functie. Een beter alternatief is dan de aandacht te focussen op het opdoen van nieuwe werkervaring bij een ander bedrijf.
  4. Start tijdig met een adequaat 2e spoortraject. Uiterlijk bij de start van het 2e ziektejaar, maar in ieder geval zodra er duidelijk wordt dat er bij de eigen werkgever geen passend werk is.
  5. Zorg dat het re-integratiedossier administratief en inhoudelijk op orde is. Bewaak de termijnen voor o.a. het Plan van Aanpak, de Periodieke Evaluaties en de Eerstejaarsevaluatie, maar even belangrijk is het om de genomen activiteiten te motiveren.
  6. Benut de mogelijkheid voor de aanvraag van een Deskundigenoordeel bij het UWV. Wanneer u of uw medewerker twijfels heeft over het verloop van de re-integratie, kunt u tot 6 maanden voor het einde van de 104 weken een Deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. U vraagt het UWV de re-integratie-activiteiten tot dat moment te beoordelen, waardoor u de mogelijkheid heeft onvoldoende zaken te repareren of nader te onderzoeken.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie