facebookpixel Wet Verbetering Poortwachter - Rondomwerk

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Een actieve instelling van werknemer en werkgever met ‘het oog op de bal’ verkort de verzuimduur.

Samen aan de slag
Ziek zijn is voor niemand prettig. Niet voor de werknemer, niet voor de werkgever. En zeker als de werknemer voor langere tijd uitvalt of arbeidsongeschikt raakt. In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd welke verplichtingen werknemer en werkgever hebben als het gaat om (langdurig) verzuim. Zodat met de hulp van de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Op welk moment moet u welke actie nemen? Overzicht houden op zaken als de Probleemanalyse, het Plan van Aanpak, de 42e weekmelding bij UWV en het opstellen van het re-integratiedossier. Als dit niet je dagelijks werk is, zie je al snel ‘door de bomen het bos niet meer’. Samen met uw werknemer kiest u een casemanager verzuim, die de aanpak en uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en de voortgang in de re-integratieactiviteiten bewaakt. Ook voor casemanagement is het goed RondomWerk te kennen.

 

We hebben het proces ook in een overzichtelijk stappenplan verwerkt.

Goede verzuimbegeleiding betaalt zich terug
Goede verzuimbegeleiding (conform de wet verbetering poortwachter) betaalt zich terug. Wanneer de werknemer onverhoopt langer ziek blijft, dan wordt de eerstejaarsevaluatie opgesteld (tussen week 46 en 52). Samen wordt het eerste ziektejaar geëvalueerd. Wat is het doel van de re-integratie in het tweede ziektejaar? Welke stappen zijn er nog nodig om tot een succesvolle re-integratie te kunnen komen? Het doel en het plan van aanpak wordt ook vastgelegd in de eerstejaarsevaluatie.

Re-integratie tweede spoor
Re-integratiebureau RondomWerk kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer in het eigen werk, naar aangepast ander werk of naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Zo’n baan bij een andere werkgever is een mooie kans voor een werknemer. Re-integratie tweede spoor is de start van een nieuw (werk)leven.

Zekerheid geeft rust
De werkgever stelt met de medeweker een re-integratieverslag op als de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag is. In dit WIA-dossier staan alle afspraken en concrete resultaten van de re-integratie. Wanneer alle inspanningen niet hebben geleid tot volledige terugkeer in het eigen werk, dan wordt medeweker in de 88ste week door het UWV uitgenodigd de WIA-aanvraag in te dienen. Vervolgens beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Als alle verplichtingen zijn nagekomen, wordt de keuring vervolgd met een bezoek aan de verzekeringsarts. De laatste stap is een afspraak bij de arbeidsdeskundige, welke de restverdiencapaciteit beoordeelt. Afhankelijk daarvan kan een WW of WIA-uitkering worden toegekend.

Respectvol naar werknemer én opdrachtgever
Werkt u met een casemanager van RondomWerk, dan mag u erop rekenen dat hij altijd handelt met respect voor de belangen van zowel de werknemer als de opdrachtgever. De casemanager is onafhankelijk en handelt in het kader van de wetgeving en de geldende richtlijnen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de juiste acties tijdig worden genomen. We maken concrete afspraken en als de situatie van de werknemer verandert, stellen we waar nodig bij. Indien u dit wenst, ondersteunt de casemanager u in de WIA-aanvraag.

Verdient uw organisatie ook de aanpak van rondomwerk?
Bel vandaag nog met een van onze specialisten op 085-040 25 99 of vraag direct een offerte aan.

Producten Wet verbetering poortwachter


Artikel over wet verbetering poortwachter

Voorkom brokken op het 1ste spoor

DRIE TIPS OM RE-INTEGRATIE TE VERSOEPELEN ‘Ik hoor niets dus mijn werkgever is vast niet geïnteresseerd in mijn herstel’. ‘Mijn andere collega heeft een nieuwe functie gekregen, waarom ik dan niet?’. ‘Mijn medewerker kan wel op vakantie, hoezo kan

Lees verder

Doe ik voldoende aan re-integratie?

Zekerheid geeft rust Bij ziekte van uw medewerker dient u als werkgever ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel en volledig mogelijk kan terugkeren in arbeid, zodat een onnodig beroep op een WIA uitkering wordt voorkomen.

Lees verder

Wanneer een arboarts inschakelen?

Als werkgever schakelt u nog niet meteen de arboarts of bedrijfsarts in als een medewerker zich ziek meldt. In lijn met de wet Poortwachter brengt u zo snel mogelijk uw arbodienst op de hoogte. Houdt u regelmatig

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie