facebookpixel Wat doet een Arbodienst - Rondomwerk Maatwerk Arbodienst

Waarom u beter verdient dan ‘zomaar’ een arbodienst

In Nederland wordt iedere werkgever verplicht bijgestaan door een arbodienst. Welke arbodienstverlener u ook kiest, deze helpt u zieke medewerkers te begeleiden, arbeidsrisico’s in te dammen en (zo) verzuim te voorkomen. Tot zover de overeenkomsten. De manier waaróp een arbodienst haar arbodienstverlening uitvoert, kan echter een verschil maken van dag en nacht.

Wat doet een arbodienst

Voor het juiste beeld eerst even ‘terug’ naar de vijf taken die uw arbodienst in ieder geval verplicht is van uw bordje te halen oftwel wat doet een arbodienst:

Altijd dichtbij

Met RondomWerk kiest u voor een landelijk actieve arbodienstverlener die respect en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Tegelijkertijd kennen wij ook de lokale arbeidsmarkt als onze broekzak. Vanuit zeventien locaties verspreid door geheel Nederland bedienen wij de betreffende regio met relevante kennis over zowel de landelijke als de regionale markt. Variërend van Breda tot Den Haag en van Rotterdam tot Zwolle. Dat betekent dat u niet alleen toegang heeft tot bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, werkadviseurs, arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen om de verplichte taken in te vullen. Zij kunnen u ook op alle andere manieren helpen uw medewerkers en organisatie gezond te houden.

Verzuimbegeleiding

De meest bekende taak – ook van onze arbodienstverlening – is verzuimbegeleiding. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u samen met uw zieke medewerker en de arbodienst te zorgen hij zo snel mogelijk weer verantwoord aan de slag gaat. Als het ernaar uitziet dat het ziekteverzuim langer gaat duren, dan moet de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse en advies opstellen. Op basis daarvan maakt u dan samen met uw medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie. Kunt u niet bewijzen dat u genoeg moeite heeft gedaan, dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen.

Voorkomen van verzuim

Voorkomen dat uw medewerkers ziek worden, is uiteraard voor iedereen beter. Daarom heeft u zich te houden aan deze verplichte nummers:

  • Medewerkers mogen altijd een afspraak maken met de bedrijfsarts
  • Ze hebben recht op een preventief medisch onderzoek (PMO)
  • Er is afstemming tussen de bedrijfsarts en preventiemedewerker
  • De bedrijfsarts heeft toegang tot alle werkplekken

Focus op het proces

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Waar laat u wellicht geld liggen? Op welk moment moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de betrokken interne en externe partijen aan? Allemaal vragen waarin onze arbodienst u adviseert of de werkzaamheden voor u uitvoert. De focus ligt hierbij op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers en het maken van beleid rondom verzuimpreventie. Maar vooral om de emotionele en financiële schade als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken door te zorgen dat iedere betrokkene doet wat hij moet doen.

Verzuim is mensenwerk

RondomWerk zou RondomWerk niet zijn als haar arbodienst niet het allerbelangrijkste zou toevoegen aan de taken die de wet voorschrijft. Bij RondomWerk staat immers ‘de mens’ centraal. Dat zeggen we niet alleen. We laten het ook iedere dag zien door mensen – die kunnen en willen werken – op een respectvolle manier te begeleiden. Terwijl we tegelijkertijd oog houden voor de gezondheid van uw organisatie.

Van ziek naar inzetbaar

Vanaf het allereerste moment zorgen onze ©ROV- of RCCM-gecertificeerde casemanagers voor grip en zicht op het verzuim. Zij maken duidelijke afspraken met uw medewerkers, leggen de mogelijkheden vast, zetten zwart-op-wit hoe de re-integratie het best kan verlopen en maken een opbouwschema. Indien nodig kunt u altijd rekenen op de beschikbaarheid van arbeidsdeskundigen, werkadviseurs, arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen.

Vaste bedrijfsartsen

Omdat we bij RondomWerk altijd gaan voor het inzetbaar houden van medewerkers, nemen we de rol en het advies van ‘de bedrijfsarts’ zeer serieus. Hoewel vaak over één kam geschoren, is er een belangrijk verschil tussen bedrijfsartsen en arboartsen. Om kwaliteit, korte lijntjes en efficiency te waarborgen werken we dan ook uitsluitend met vaste bedrijfsartsen. Uw medewerkers kunnen daarom u bij altijd binnen vijf werkdagen terecht. Bij spoed zelfs binnen 48 uur.

Back-up leidinggevenden

Besteedt uw organisatie de begeleiding van verzuim niet (altijd) uit? Dan kunnen wij leidinggevenden coachen, adviseren en trainen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen wij hen helpen verzuimgedrag preventief te beïnvloeden, positieve verzuimgesprekken te voeren en zich bewust te worden van hun cruciale rol in het proces.

Kiezen rendeert

Om te zorgen dat professionele verzuimbegeleiding meer oplevert dan het u kost, is het belangrijk de arbodienst te kiezen die bij u past. Een partner die meedenkt, aanpakt en doorpakt. Maar vooral: gevoel heeft voor de belangen van zowel werknemer als opdrachtgever en maatwerk levert met duurzaam resultaat. Zodat u vaker wel dan niet kunt rekenen op betrokken en gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel en rol zitten. Plezier hebben in hun werk. En uw organisatie vitaal houden.

Arbodienst maatwerk in de regio

Wij werken verspreid in Nederland vanuit 17 locaties variërend van Terneuzen tot Zwolle en van Geleen tot Amsterdam. Dit om maatwerk te kunnen bieden op basis van de kansen in de betreffende regio en/of korte reisafstanden voor onze klanten zodat de reisafstand geen belemmering is in re-integratie. Wil je meer weten over onze locatie bekijk dan onze locatie pagina’s:

Een dikke 8

Naast dat we trots zijn op ons keurmerk Blik op Werk, worden we vooral blij van de dikke 8 waarmee opdrachtgevers het werk van onze enthousiaste, professionele en ervaren team van adviseurs beoordelen. Een complementair team dat gelooft in de meerwaarde van samenwerken. Om op de korte én lange duur de beste arbodienstverlener voor werkgever en medewerker te zijn.

Kosten in kaart?

Van mkb’ers tot bedrijven met duizenden medewerkers, bij RondomWerk voelen werkgevers in alle soorten, maten en branches zich gehoord en geholpen. Bent u benieuwd hoe u voor hetzelfde geld al snel beter af bent? Lees dan ons blog over arbodienstverlening en hoe wij het verschil maken. Neem contact op met onze arbodienst op voor meer informatie, advies of het opvolgen van een nieuwe case. Of vraag direct een offerte aan.

De 5 pijlers waarin een arbodienst wettelijk moet voorzien:


Artikelen over Arbodienst

Waarom uw bedrijfsarts de bottleneck niet hoeft te zijn

Nederland kampt met een enorm tekort aan bedrijfsartsen. Een serieus probleem willen we onze arbeidsmarkt niet verder laten vastlopen. De bedrijfsarts is immers verantwoordelijk voor (de opstart van) de ziekteverzuimbegeleiding. Hoe een verdergaande samenwerking met een ervaren

Lees verder

Arbodienstverlening

Is uw arbodienstverlening ook (meer dan) een verplicht nummer? Of u nu werk geeft aan één of 5001 medewerkers, u bent verplicht een basiscontract te hebben met een (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts. Omdat u – ook verplicht – als

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach