Wilt u als werkgever overzicht houden op het steeds veranderende gebied van sociale zekerheid? Wilt u verantwoorde beslissingen nemen in het proces rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid? RondomWerk is de aangewezen arbodienst om deze processen namens u te regisseren, gedeeltelijk uit te voeren of u totaal te ontzorgen. Met de arbodienst van RondomWerk kiest u voor kwaliteit en maatwerk. Bij RondomWerk staat de mens centraal en dat uit zich in onze onderscheidende missie: het respectvol begeleiden van mensen – die kunnen en willen werken – naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. En met succes, want door deze individuele benadering en bewezen resultaten ondersteunen we steeds meer organisaties bij de re-integratie van werknemers.

Onafhankelijke arbodienst

Onafhankelijk, heldere afspraken over wie wat doet en altijd in samenwerking met de zelfstandige en onafhankelijke bedrijfsarts, wiens advies leidend is. De bedrijfsarts die u zal ondersteunen heeft kennis van uw functiegebouw en affiniteit met de branche en het meest voorkomende ziektebeeld. Samen voorzien ze u in de ondersteuning van de vijf taken die wettelijk zijn vastgelegd in de Arbowet.

Investeren in goede verzuimbegeleiding rendeert!

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Waar laat u wellicht geld liggen? Op welk moment  moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de betrokken interne en externe partijen aan? Allemaal vragen waar de arbodienst van RondomWerk u in adviseert of de werkzaamheden voor u uitvoert.  De focus ligt hierbij op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers en het maken van beleid rondom verzuimpreventie. Wij zorgen ervoor dat iedere betrokkene doet wat hij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken.

Kwaliteit voorop

Als u kiest voor RondomWerk dan kiest u voor kwaliteit. U heeft dan ook altijd beschikbaarheid tot de bedrijfsarts, casemanagers, arbeidsdeskundige, werkadviseurs, arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. Vanaf 1 juli 2017 schrijft de Arbowet ook voor dat de beroepsuitoefening van de bedrijfsarts geborgd moet worden. De bedrijfsarts dient betrokken te worden in het signaleren, behandelen en voorkomen van beroepsziekten middels het bezoeken van de werkplek, een second opinion voor uw zieke medewerkers, een klachtenprocedure en overleg met de medezeggenschap. Wanneer u kiest voor de arbodienstverlening van RondomWerk heeft u ook deze zaken goed op orde.

Bovengemiddeld goed

RondomWerk bestaat ruim vijftien jaar en is trots op haar keurmerk Blik op Werk. Maar vooral op de dikke 8 waarmee opdrachtgevers het werk van onze enthousiaste, professionele en ervaren adviseurs beoordelen. Ieder vanuit onze eigen achtergrond en netwerk vormen wij een complementair team dat gelooft in de meerwaarde van samenwerken. Zowel voor de opdrachtgever als de werknemer. Om op de korte én lange duur de beste partij voor werkgever en werknemer te zijn.

Wat RondomWerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach