facebookpixel Arbeidsdeskundig onderzoek offerte in 24u - Rondomwerk

Arbeidsdeskundig onderzoek. Wat koopt u ervoor?

Als rond de 42ste ziekteweek al duidelijk is dat hun medewerker niet kan terugkeren in het eigen werk. Verwacht de wet van werkgevers dat er al stappen worden gezet. Om het vervolg en de mogelijkheden in kaart te brengen vragen veel werkgevers daarom een arbeidsdeskundig onderzoek bij ons aan. Niet gek: de ‘eindejaarsevaluatie’ is hét moment om keuzes met potentieel grote gevolgen te maken over het einddoel van een re-integratie. Is het een reëel dat de zieke medewerker op termijn weer op zijn oude of een andere plek binnen de organisatie terecht komt? Oftewel re-integratie volgens het 1ste spoor? Of is het realistischer op zoek te gaan naar een andere functie buiten de huidige organisatie – het 2de spoor?

Geen overbodige luxe

Een gedegen advies over de vervolgaanpak is geen luxe. Sterker nog. Het kan u als werkgever behoeden voor de loonsancties die het UWV zonder pardon uitdeelt. Dit indien zij vinden dat u zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden die de Wet Poortwachter voorschrijft. Ook voor de meest goedbedoelende werkgever een niet ondenkbaar scenario. De re-integratie van een langdurig zieke werknemer is nu eenmaal op zijn zachtst gezegd complex.

Realistisch einddoel

Een arbeidsdeskundig onderzoek van RondomWerk brengt de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de medewerker – en daarmee de haalbaarheid van een re-integratie in beeld. Naast een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid geeft het onze arbeidsdeskundige ook informatie op basis waarvan hij een mogelijk WIA-oordeel van het UWV kan inschatten.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het werk passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Zo ziet het onderzoek eruit

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel. Uiteraard voert de arbeidsdeskundige ook gesprekken met u en uw medewerker en inspecteert hij de daadwerkelijke werkplek.

En zo maken wij het verschil

Als een van de weinige re-integratiebureaus toetst het arbeidsdeskundig onderzoek van RondomWerk ook de externe functies. Daarvoor maken onze arbeidsdeskundigen gebruik van een functieselectiesysteem dat vrijwel hetzelfde werkt als het CBBS van het UWV. De globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen die uit dit systeem ‘rolt’ vergelijkt de arbeidsdeskundige handmatig met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Dat geeft zowel zicht op de mogelijkheden. Als een goed vertrekpunt voor de begeleiding 2de spoor.

Drie op de vier score

Het resultaat? Daar mogen we trots op zijn: met een plaatsingspercentage van maar liefst 73% onderscheiden we onszelf met afstand van andere re-integratiebureaus.

Onderzoek onze mogelijkheden!

Bent u geïnteresseerd in een arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Wordt u blij van een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en doorpakt volgens de actuele wetgeving? Neem vrijblijvend contact met ons op en onderzoek de mogelijkheden die u met ons heeft of vraag direct een offerte aan.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Veelgestelde vragen


Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is niet in de arbowet benoemd. De arbowet verplicht werkgevers wel om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Een arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om dit te onderzoeken. Dit onderzoek dient onderbouwd te worden middels een rapportage. Wanneer u dit niet doet kan het gevolgen hebben voor een eventuele beoordeling van het UWV vanuit de WIA.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

In de praktijk wordt vaak rond de eerstejaarsevaluatie een arbeidskundig onderzoek ingezet. Echter is het niet wettelijk vastgesteld dat op dit moment het arbeidsdeskundig onderzoek ingezet dient te worden. In sommige gevallen is een eerdere inzet van het arbeidsdeskundig onderzoek wenselijk. Neem voor een maatwerkadvies contact op met een van onze casemanagers.

Wat is het CBBS systeem?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) gebruikt bij de claimbeoordelingen.

Artikelen over arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsmogelijkheden beter in beeld?

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt, dient snel duidelijk te zijn wat het perspectief is van de zieke medewerker. Wanneer kan deze weer aan het werk? Kan de medewerker terug in het eigen werk? In een aangepaste functie?

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach