facebookpixel

Arbeid beter in beeld

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk brengen de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker helder in beeld middels een arbeidsdeskundig onderzoek. Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Ook hier is het goed een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en doorpakt conform actuele wetgeving.

Oog voor de mogelijkheden

Een arbeidsdeskundige biedt met het arbeidsdeskundig onderzoek een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Maar maakt ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundige van RondomWerk adviseert duidelijk over de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de orde zodra het eerste ziektejaar eindigt. Dan volgt er een eerstejaarsevaluatie waarin keuzes gemaakt moeten worden over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever een zogenaamd: “2e spoor traject“.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de opdrachtgever,  de medewerker en met de opdrachtgever en medewerker. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Toetsing met uitzicht op een oplossing

RondomWerk is onderscheidend doordat ook een arbeidsdeskundige toetsing plaatsvindt van de externe functies. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens. Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de functie-eisen en de functiebelasting handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de begeleiding tweede spoor. Het resultaat is een plaatsingpercentage van 73%. Een bijzonder hoog percentage waar RondomWerk onderscheidend in is.

Contact

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Wij werken van mkb’ers tot bedrijven met duizenden werknemers in tal van verschillende branches. Neem vrijblijvend contact op en onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Veelgestelde vragen


Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is niet in de arbowet benoemd. De arbowet verplicht werkgevers wel om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Een arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om dit te onderzoeken. Dit onderzoek dient onderbouwd te worden middels een rapportage. Wanneer u dit niet doet kan het gevolgen hebben voor een eventuele beoordeling van het UWV vanuit de WIA.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

In de praktijk wordt vaak rond de eerstejaarsevaluatie een arbeidskundig onderzoek ingezet. Echter is het niet wettelijk vastgesteld dat op dit moment het arbeidsdeskundig onderzoek ingezet dient te worden. In sommige gevallen is een eerdere inzet van het arbeidsdeskundig onderzoek wenselijk. Neem voor een maatwerkadvies contact op met een van onze casemanagers.

Wat is het CBBS systeem?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) gebruikt bij de claimbeoordelingen.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach