Arbeid beter in beeld

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk brengen de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker helder in beeld. Kan de medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Ook hier is het goed een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en doorpakt.

Oog voor de mogelijkheden

Een arbeidsdeskundige biedt met het arbeidsdeskundig onderzoek een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Maar maakt ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundige van RondomWerk adviseert duidelijk over de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de orde zodra het eerste ziektejaar eindigt. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het onderzoek zelf

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving, een FML en/of een deskundigenoordeel. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de opdrachtgever,  de medewerker en met de opdrachtgever en medewerker. Ook wordt naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Toetsing met uitzicht op een oplossing

RondomWerk is onderscheidend doordat ook een arbeidsdeskundige toetsing plaatsvindt van de externe functies. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de functie-eisen en de functiebelasting handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de begeleiding tweede spoor. En daarin is RondomWerk onderscheidend.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach