Persoonlijke verzuimbegeleiding waar iedereen zich beter bij voelt.

Werkgever en werknemer zijn tegenwoordig samen verantwoordelijk voor het vinden van ander werk in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dat kan zijn binnen uw eigen organisatie of, als dat niet lukt, nieuw werk bij een andere werkgever. ‘Re-integratie 2e spoor’ heet dat. Met bovengemiddeld mooie plaatsingscijfers mogen we wel zeggen dat dit één van onze specialiteiten is. RondomWerk ondersteunt u dan ook graag te voldoen aan uw verplichtingen in het kader van de wet- en regelgeving. En helpt uw medewerker aan zicht op een nieuwe toekomst.

Wat wél kan

Zo snel mogelijk kijken wat nog wél kan. Dat is misschien wel het allerbelangrijkst als een medewerker arbeidsongeschikt blijkt. Past het eigen werk nog wel, maar op een andere manier? Of is hij in een andere functie bij een ander bedrijf beter op zijn plaats? Onze werkadviseurs brengen snel de meest kansrijke route in kaart voor de betreffende medewerker.

Helpen waar nodig

Een nieuwe baan vinden, begint natuurlijk standaard met een actieve arbeidsmarktbenadering. Daarbovenop kunnen we samen met de kandidaat-in-spé aan zijn sollicitatievaardigheden werken, hem helpen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, zijn kans op nieuw werk vergroten door een werkervaringsplaats voor hem te vinden. Zelfs vitaliteitscoaching kan onderdeel zijn van een duurzame oplossing voor werkgever en werknemer.

Duur en tarieven

Hoe intensief de begeleiding is die een medewerker nodig heeft en hoe lang deze duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom bepaalt onze werkadviseur – na de intake – samen met u hoeveel en welke begeleiding de medewerker de grootste kans geeft op een nieuwe baan.

Reintegratie producten


rabobank
Uwv
Tante Louise
Juvent
openbaar basisonderwijs
occure
markiezaat
Delta lioyd
decolabel
reintegratie
darvi
mepavex

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie