facebookpixel Verzuimbegeleiding conform Wet Poortwachter - Rondomwerk

Kijken naar wat wél kan

Zo snel mogelijk kijken naar wat nog wél kan gedurende ziekteverzuimbegeleiding. Als u het ons vraagt, is dat het allerbelangrijkst als een van uw medewerkers arbeidsongeschikt blijkt. Past het eigen werk misschien nog wel, maar op een wat andere manier? Of is hij beter op zijn plaats in een andere functie bij een ander bedrijf? Hoe dan ook: als werkgever bent u samen met uw zieke medewerker verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. En dat terwijl u ook nog eens een oog op de wettelijke verplichtingen moet houden en het andere op het invullen van het gat dat ontstaan is. Een puzzel die RondomWerk graag met u legt.

Direct actiegerichte ziekteverzuimbegeleiding

Uit ervaring weten we dat de financiële en emotionele schade van verzuim voor beide partijen al snel kan oplopen. Daarom kunt u bij RondomWerk rekenen op onze volle aandacht vanaf het eerste ziekmeldingstelefoontje. Achteraf blijkt namelijk maar al te vaak (de timing van) uw eerste reactie bepalend voor het verloop en de duur – en daarmee kosten – van het proces. Samen met onze transparante aanpak zorgt dat voor sneller herstel van uw zieke medewerker en meer eigen verantwoordelijkheid in het goed houden van jullie arbeidsrelatie.

Kansrijke route

Hoe intensief de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie is die een medewerker nodig heeft en hoe lang deze duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom bepaalt onze werkadviseur – na de intake – samen met u hoeveel en welke begeleiding uw medewerker nodig heeft. En brengt snel de meest kansrijke route in kaart voor zijn re-integratie.

Voor alle partijen

Terwijl onze casemanagers verzuim uw medewerker zoveel mogelijk ‘aangehaakt’ houdt, loodsen zij u zo goed mogelijk door de complexe situatie heen. Door te zorgen dat alle betrokkenen doen wat ze moeten doen. Het proces namens u te regisseren. Gerichte aanbevelingen te doen om het verzuim zoveel mogelijk te verkorten. Advies te geven interventies die u kunt inzetten. Maar zeker ook door te voldoen aan de verplichtingen die volgen uit de ‘wet verbetering poortwachter’. Om zo loonsancties en WGA instroom te voorkomen.

De eerste stap naar beter

RondomWerk is al bijna jaar specialist in ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie waarin de mens de centrale rol speelt. Daarom staan wij voor verzuimbegeleiding met respect voor uw medewerkers, maar hebben ook oog voor de gezondheid van uw organisatie. Of u nu vijf of 5000 mensen aan het werk houdt, in welke branche dan ook. Wilt u meer weten over hoe onze aanpak zorgt voor optimaal resultaat? Een offerte ontvangen? Of direct een verzuimgeval aanmelden? Zet gerust de eerste stap en neem vandaag nog contact met ons op.

 

 

 

Reintegratie producten


Artikel over verzuimbegeleiding

Het rendement van goede verzuimbegeleiding

Welke verplichtingen heeft u? Waar laat u wellicht geld liggen? Op welk moment moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de in- en externe partijen aan? Naast 1e spoor begeleiding, ondersteunt onze arbodienst u ook graag

Lees verder

Waarom uw bedrijfsarts de bottleneck niet hoeft te zijn

Nederland kampt met een enorm tekort aan bedrijfsartsen. Een serieus probleem willen we onze arbeidsmarkt niet verder laten vastlopen. De bedrijfsarts is immers verantwoordelijk voor (de opstart van) de ziekteverzuimbegeleiding. Hoe een verdergaande samenwerking met een ervaren

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie