facebookpixel

Persoonlijke verzuimbegeleiding waar iedereen zich beter bij voelt.

Rondomwerk is al vijftien jaar specialist op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij staan voor kwalitatieve ziekteverzuimbegeleiding door ervaren specialisten die oog hebben voor zowel de belangen van werknemer als werkgever. Wij zijn trots op onze resultaten en onderscheiding met het keurmerk: “Blik op werk”. Wij werken conform de “wet van de poortwachter” in het belang van zowel werknemer als werkgever.

Re-integratie 2e spoor

Werkgever en werknemer zijn tegenwoordig samen verantwoordelijk voor het vinden van ander werk in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dat kan zijn binnen uw eigen organisatie of, als dat niet lukt, nieuw werk bij een andere werkgever. ‘Re-integratie 2e spoor’ in vakjargon. Met bovengemiddeld mooie plaatsingscijfers van 73% mogen we wel zeggen dat dit één van onze specialiteiten is. Wij ondersteunen u dan ook graag in het voldoen aan uw verplichtingen van de wet- en regelgeving. En helpt uw medewerker aan zicht op een nieuwe toekomst.

Wat wél kan

Ziekteverzuimbegeleiding waarbij we zo snel mogelijk kijken wat nog wél kan. Dat is misschien wel het allerbelangrijkst als een medewerker arbeidsongeschikt blijkt. Past het eigen werk nog wel, maar op een andere manier? Of is hij in een andere functie bij een ander bedrijf beter op zijn plaats? Onze werkadviseurs brengen snel de meest kansrijke route in kaart voor de betreffende re-integratie van de  medewerker.

Helpen waar nodig

Een nieuwe baan vinden, begint natuurlijk standaard met een actieve arbeidsmarktbenadering. Daarbovenop kunnen we samen met de kandidaat-in-spé aan zijn sollicitatievaardigheden werken, hem helpen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, zijn kans op nieuw werk vergroten door een werkervaringsplaats voor hem te vinden. Zelfs vitaliteitscoaching kan onderdeel zijn van een duurzame oplossing voor werkgever en werknemer.

Duur en tarieven

Hoe intensief de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie is die een medewerker nodig heeft en hoe lang deze duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom bepaalt onze werkadviseur – na de intake – samen met u hoeveel en welke begeleiding de medewerker de grootste kans geeft op een nieuwe baan.

Contact

Rondomwerk is al vijftien jaar specialist in verzuimbegeleiding en re-integratie. Wij verzorgen verzuimbegeleiding reeds voor een groot aantal bedrijven door Nederland van mkb’ers tot bedrijven met duizenden in tal van verschillende branches. Wij staan voor verzuimbegeleiding met oog voor werknemer én werkgever. Onze kwalitatieve doch snelle aanpak zorgt voor een optimaal resultaat. Neem contact op voor meer informatie, advies of meldt een nieuwe case aan.

Reintegratie producten


letsel impact
decolabel
ellevo
mepavex
Casemanagement, eerste spoor
Casemanagement, eerste spoor
loopbaanbegeleiding, re-integratie
darvi
Auris
loopbaanbegeleiding, re-integratie
svrz
Shutse

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie