facebookpixel 1e en 2e spoor Re-integratie - RondomWerk

In de meeste gevallen wanneer een medewerker zich ziek meldt zal hij binnen twee weken weer volledig hersteld zijn. Het kan echter ook voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Dan is effectieve re-integratie van belang. In het re-integratietraject bij RondomWerk wordt er gezocht naar een oplossing die goed voelt voor werkgever en werknemer.

Re-integratie eerste en tweede spoor

Het is voor alle betrokken partijen vervelend wanneer een medewerker ziek uitvalt. Het is van belang dat er alles aan gedaan wordt om de betreffende medewerker zo spoedig mogelijk te laten reintegreren. De terugkeer in werk kan op twee manieren plaatsvinden namelijk via de re-integratie 1e en 2e spoor. In de re-integratie 1e spoor wordt er ingezet op terugkeer in het eigen of aangepaste werk bij de eigen werkgever. Wanneer dit niet mogelijk is dient er gekeken te worden buiten de eigen organisatie. Het zoeken van een nieuwe passende baan bij een andere werkgever gebeurt in de re-integratie tweede spoor.

Welke stappen worden genomen in een re-integratietraject?

Om de re-integratie te bevorderen heeft de overheid de procesgang eerste en tweede ziektejaar verplicht gesteld. Deze verplichtingen staan hieronder chronologisch opgesomd:

  • Uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag dient de ziekmelding gemeld te worden bij de bedrijfsarts of arbodienst.
  • Wanneer de werknemer niet binnen zes weken beter gemeld is, dient er een probleemanalyse opgesteld te worden waarin staat waarom de medewerker niet kan werken en wat de mogelijke oplossingen zijn.
  • Binnen acht weken dient in overleg tussen werkgever en werknemer een plan van aanpak opgesteld te worden waarin beschreven staat wat werkgever en werknemer eraan gaan doen om de medewerker aan het werk te krijgen. Het Plan van aanpak wordt opgenomen in het verzuimdossier.
  • Wanneer er sprake is van langdurig verzuim, dan dient er een verzuimdossier bijgehouden te worden. In dit verzuimdossier staat opgenomen welke stappen er in de re-integratie van de medewerker genomen zijn en hoe het ziekteverloop is.
  • Elke zes weken dient de voortgang besproken te worden tussen werkgever en werknemer.
  • In week 42 dient de werknemer ziekgemeld te worden bij het UWV
  • Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het eerste ziektejaar en stellen vast hoe de re-integratie in het tweede jaar eruit komt te zien. Een arbeidsdeskundig onderzoek onderbouwt deze strategie. Er wordt bepaald of het inzetten van de re-integratie in het tweede spoor haalbaar is en zo ja in welke functies buiten de eigen organisatie passend zijn.
  • Na 86 weken stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op waarin de afspraken en resultaten van de re-integratie zijn vastgelegd.
  • In week 87 dient de werknemer een WIA aanvraag in te dienen. Het UWV voert hierna de WIA keuring uit en beoordeeld het re-integratieverslag en start de WIA uitkering indien er aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.

Ziet u door de bomen het bos nog?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden. De bevlogen en kundige adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over re-integratie.

 

 

Meer weten over de voordelen onze online portal? Of een goed gesprek over hoe de RondomWerkplaats ook uw re-integratietrajecten ten goede komt? Laat het ons weten!

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Artikelen over re-integratie

Waarom uw bedrijfsarts de bottleneck niet hoeft te zijn

Nederland kampt met een enorm tekort aan bedrijfsartsen. Een serieus probleem willen we onze arbeidsmarkt niet verder laten vastlopen. De bedrijfsarts is immers verantwoordelijk voor (de opstart van) de ziekteverzuimbegeleiding. Hoe een verdergaande samenwerking met een ervaren

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie