En wanneer is een arbeidsdeskundige nodig? Een arbeidsdeskundige brengt de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte medewerker (een zieke werknemer bijvoorbeeld) in beeld. De arbeidsdeskundige kijkt en bepaalt of de medewerker op termijn kan terugkeren in het eigen werk of dat er gezocht dient te worden naar een andere functie binnen of buiten de huidige organisatie, een nieuwe toekomstige werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige biedt middels het arbeidsdeskundig onderzoek een professionele terugkoppeling over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Maar maakt ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies binnen de organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden in het tweede spoor om de medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk adviseren duidelijk over de vervolgaanpak. Wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit zeker aan de orde. Dan dienen er keuzes met potentiële grote gevolgen te worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het onderzoek zelf

Op basis van de Functionele Mogelijkheden of Inzetbaarheidsprofiel, de organisatie- en functiebeschrijving en/of de uitkomst van een Deskundigenoordeel wordt het arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Er worden gesprekken gevoerd met de opdrachtgever, de medewerker en met de opdrachtgever en medewerker. Ook wordt er naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Toetsing van de externe functies

Tijdens de WIA beoordeling controleert het UWV op de procesgang rondom de re-integratie (het UWV controleert de laatste jaren steeds strenger). Een passende vertaling van het persoonsprofiel naar het zoekprofiel dient grondig uitgevoerd te worden. In het arbeidsdeskundig onderzoek van re-integratiebureau RondomWerk vindt een toetsing van de externe functies plaats. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV (waar een arbeidsdeskundige van het UWV gebruik van maakt). Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de functiebelasting en functie-eisen handmatig te vergelijken met de functionele- en de persoonlijke mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de re-integratie tweede spoor. En daarin is RondomWerk onderscheidend.

Meer informatie nodig over het arbeidsdeskundig (reintegratie) onderzoek volgens RondomWerk? Je kunt hier vrijblijvend contact opnemen. Wees niet bang om onze arbeidsdeskundige in te schakelen, zij geeft graag antwoord op uw vragen. Zowel aan werkgevers en werknemers.

Kijk voor meer informatie over arbeidsdeskundig onderzoek in onderstaande regio’s op één van de volgende links, ga direct naar:

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


diabetes werk
Casemanagement, eerste spoor
Rondomwerk outplacement bureau
tho
mepavex
loopbaanbegeleiding, re-integratie
pjansen
loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
Casemanagement, eerste spoor
avoord
doncall

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie