facebookpixel Wat doet een onafhankelijke arbeidsdeskundige eigenlijk?

De ene arbeidsdeskundige is de andere niet

Arbeidsdeskundigen vind je niet alleen bij het UWV en verzekeraars. Als werkgever kun je ook zelf het initiatief nemen om een arbeidsdeskundige in te schakelen om een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. De re-integratie van een langdurig zieke werknemer is nu eenmaal behoorlijk complex. En dan hebben we het niet eens over de verplichtingen die volgen uit de Wet Poortwachter en de loonsancties die u daardoor boven het hoofd hangen…

Realistisch einddoel

Met een arbeidsdeskundig onderzoek kan een onafhankelijke arbeidsdeskundige van RondomWerk de haalbaarheid van een re-integratie in kaart brengen. Is het een reëel einddoel dat de zieke medewerker op termijn weer op zijn oude plek of een andere functie binnen de organisatie terecht komt – het 1ste spoor? Of is het realistischer op zoek te gaan naar een andere functie buiten de huidige organisatie – het 2de spoor?

Timing is alles

Veel werkgevers schakelen rond de 42ste ziekteweek een van onze arbeidsdeskundigen in om zich te laten adviseren over de vervolgaanpak. Het eind van het eerste ziektejaar is immers het moment dat er keuzes met potentiële grote gevolgen gemaakt (moeten) worden over het einddoel van de re-integratie.

Dit levert een goede arbeidsdeskundige op

Een arbeidsdeskundig onderzoek richt zich op functionele mogelijkheden, inzetbaarheidsprofiel, de organisatie- en functiebeschrijving en/of de uitkomst van een deskundigenoordeel. Ook kijkt de arbeidsdeskundige naar de fysieke werkplek. En voert hij gespreken met zowel de werkgever als de medewerker. Op basis daarvan doet hij uitspraak over:

  • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
  • De werkplek zelf

Wie-wat-WIA-oordeel?

Daarom geeft de uitkomst van het onderzoek niet alleen een professionele terugkoppeling over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Het geeft de arbeidsdeskundige ook handvatten om een inschatting te maken van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies binnen de organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden in het tweede spoor om de medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Proces is key

Tijdens de WIA beoordeling controleert het UWV (met het jaar strenger) op het proces van de re-integratie. Daarom toetst het arbeidsdeskundig onderzoek van RondomWerk ook altijd externe functies. Daarvoor maken onze onafhankelijke arbeidsdeskundige gebruik van een functieselectiesysteem dat vergelijkbaar is met het CBBS van het UWV (waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV gebruik maakt).

Bovengemiddeld resultaat

De globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen die dit systeem oplevert, vergelijkt onze arbeidsdeskundige vervolgens handmatig met de functionele- en de persoonlijke mogelijkheden van de medewerker. Het advies dat hieruit volgt, biedt een uitstekend vertrekpunt voor de re-integratie tweede spoor mogen we wel zeggen. Het plaatsingspercentage van RondomWerk is namelijk een bovengemiddelde 73%!

Beter voor iedereen

Of u nu een kleine of (heel) grote werkgever bent, wij helpen u graag en goed de financiële en emotionele schade van ziekte tot het minimum beperken. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op als u meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk. Of een van onze andere diensten op het gebied van re-integratie.

 

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie