Een arbeidsdeskundige brengt de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte medewerker in beeld. De arbeidsdeskundige bepaalt of de medewerker op termijn kan terugkeren in het eigen werk of dat er gezocht dient te worden naar een andere functie binnen of buiten de huidige organisatie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige biedt middels het arbeidsdeskundig onderzoek een professionele terugkoppeling over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid. Maar maakt ook een inschatting van een mogelijk WIA-oordeel van het UWV.

  • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies binnen de organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden in het tweede spoor om de medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk adviseren duidelijk over de vervolgaanpak. Wanneer het eerste ziektejaar eindigt is dit zeker aan de orde. Dan dienen er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het onderzoek zelf

Op basis van de Functionele Mogelijkheden of Inzetbaarheidsprofiel, de organisatie- en functiebeschrijving en/of de uitkomst van een DeskundigenOordeel wordt het arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Er worden gesprekken gevoerd met de opdrachtgever, de medewerker en met de opdrachtgever en medewerker. Ook wordt er naar de daadwerkelijke werkplek gekeken.

Toetsing van de externe functies

Tijdens de WIA beoordeling controleert het UWV de laatste jaren steeds strengen op de procesgang rondom de re-integratie. Een passende vertaling van het persoonsprofiel naar het zoekprofiel dient grondig uitgevoerd te worden. In het arbeidsdeskundig onderzoek van re-integratiebureau RondomWerk vindt een toetsing van de externe functies plaats. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens.

Daarna vindt een professionele eindselectie plaats door de functiebelasting en functie-eisen handmatig te vergelijken met de functionele- en de persoonlijke mogelijkheden van de medewerker. Dit advies biedt een goed vertrekpunt voor de re-integratie tweede spoor. En daarin is RondomWerk onderscheidend.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze arbeidsdeskundige geeft graag antwoord op uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie