facebookpixel Probleemanalyse door Bedrijfsarts - Snel en Poortwachter-proof

Wanneer uw werknemer zes weken ziek is dient er door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld te worden. In de probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts de beperkingen en de mogelijkheden van de zieke werknemer. Het gaat om meer dan alleen de medische factoren. Factoren die het verzuim beïnvloeden zoals persoonlijke eigenschappen, opleidingen en vaardigheden, privé- en sociale omstandigheden, het eigen werk en factoren die met het werk te maken hebben worden in de probleemanalyse meegenomen.

Re-integratiemogelijkheden in de probleemanalyse

Naast het in beeld brengen van de beperkingen en mogelijkheden wordt er ook geadviseerd met welke activiteiten het verzuim gevolgd kan worden en met welke activiteiten re-integratie mogelijk gemaakt kan worden. De probleemanalyse die u als werkgever ontvangt bevat geen medische gegevens i.v.m. privacy wetgeving. Wanneer het probleem nog niet geheel te overzien is omdat er nog medisch onderzoeken lopen dan wordt dat duidelijk omschreven in de probleemanalyse.

Re-integratieadvies

De probleemanalyse bevat een advies waardoor de mogelijkheden op herstel en werkhervatting kunnen worden vergroot of benut. Met behulp van dit advies kunt u in afstemming met de zieke werknemer afspraken kunt maken over de re-integratie en werkhervatting. Het advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een (tijdelijke) aanpassing van het werk, eventueel met een voorziening, een specifieke interventie of een specifieke behandeling.

Poortwachterproof

Het UWV beoordeeld aan de hand van de probleemanalyse en het plan van aanpak of u als werkgever, en of uw zieke medewerker, voldoende inspanningen hebben geleverd om tot een werkhervatting te komen. Dit conform de “wet verbetering poortwachter“. De probleemanalyse is een momentopname. Om deze reden komt u minimaal een keer per zes weken samen om de voortgang van de re-integratie te bespreken. Wanneer de medische situatie en de belastbaarheid wijzigen dient de probleemanalyse te worden bijgesteld.

Ziet u door de bomen het bos nog?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden en wordt steeds strenger gehandhaafd. De bevlogen en kundige casemanagers van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing conform wetgeving en waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Rondomwerk werkt voor mkb’ers tot bedrijven met duizenden werknemers en in tal van verschillende branches. Neem vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over de probleemanalyse voor uw zieke werknemer.

 

 

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Artikelen over probleemanalyse

6 tips om een loonsanctie te voorkomen

Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, heeft u samen met uw medewerker 104 weken de tijd om succesvol te re-integreren. Het UWV beoordeelt uw re-integratie-activiteiten op het moment dat de WIA-keuring wordt aangevraagd. Wanneer de werknemer in de

Lees verder

Wanneer een arboarts inschakelen?

Als werkgever schakelt u nog niet meteen de arboarts of bedrijfsarts in als een medewerker zich ziek meldt. In lijn met de wet Poortwachter brengt u zo snel mogelijk uw arbodienst op de hoogte. Houdt u regelmatig

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie