facebookpixel Check verzuimdossiers en voorkom loonsancties

Laat uw verzuimdossiers checken en voorkom loonsactie

Verantwoorde beslissingen nemen in het proces rondom een arbeidsongeschikte medewerker is niet altijd eenvoudig. Daarom is het goed om tijdig de mogelijke risico’s van uw dossier in kaart te brengen, zodat u waar nodig de re-integratie kunt bijstellen en een loonsanctie van UWV kunt voorkomen . De casemanagers van RondomWerk ontzorgen u hierin graag.

Voorkom een loonsanctie door goede verzuimbegeleiding

In de regel voeren onze geregistreerde en onafhankelijke casemanagers (Crov / RCCM) op 26 en/of 42 weken na de eerste ziektedag een dossieranalyse uit van het verzuimdossier van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dit noemen we een WIA-dossiercheck. Met deze check brengen zij de risico’s in beeld en geven zij advies over te nemen stappen om de verzuimduur te verkorten of om een loonsanctie of WGA-instroom te voorkomen.

Ontzorgen en doorpakken op verzuimdossiers

In de WIA dossiercheck wordt uw dossier grondig geanalyseerd. Alle documenten rond de Wet verbetering poortwachter worden doorgenomen, waardoor er een helder beeld van de mogelijkheden en beperkingen ontstaat. Daarnaast worden diverse aspecten nagekeken. Hierbij kunt u denken aan: Is er sprake van regresrecht? Is er sprake van een vangnetmelding en zo ja, is dit doorgegeven aan UWV? Misschien is er sprake van herleving of ophoging van WIA of WAO. Zijn de probleemanalyse en het Plan van aanpak tijdig en compleet? Zijn er bijstellingen van de probleemanalyse of FML opgesteld en is de re-integratie daarop voldoende bijgesteld?  En is er voldoende gekeken naar passend werk binnen de eigen organisatie?  Op basis daarvan wordt door de casemanager advies uitgebracht in de te nemen stappen. Dit kan een advies zijn in de opbouw van de werkhervatting, het aanvragen van een Deskundigen Oordeel, het herzien van een arbeidsdeskundig onderzoek e.d. Bij de aanvraag van de WIA keuring kan de casemanager op uw verzoek het dossier ordenen en ondersteunen in het opmaken van het re-integratieverslag.

Respectvol naar medewerker en opdrachtgever

Werkt u met een casemanager van re-integratiebureau RondomWerk, dan mag u erop rekenen dat hij altijd handelt met respect voor de belangen van zowel de medewerker als die van u. Dus verdient uw organisatie ook de aanpak van RondomWerk, bel gerust met een van onze casemanagers.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie