facebookpixel Arboarts vs. Bedrijfsarts: Verschillen en Overeenkomsten

Bedrijfsarts of arboarts? Zoek – en vind – de verschillen!

Arboartsen, bedrijfsartsen? We scheren ze gemakkelijk over een kam. Niet zo gek. Zowel arbo- als bedrijfsartsen krijgen werknemers aan hun bureau die kampen met burn-outs, zwangerschappen, rugklachten, gebroken benen en/of erger. Hebben contact met hun werkgevers. Gaan op werkbezoek en overleggen met andere deskundigen. Doen medische en sporttests en kunnen daarvoor bloed afnemen.

Overeenkomsten Arboarts en bedrijfsarts

Beide ‘soorten’ artsen voeren hun taken objectief uit. Ze kijken naar de lichamelijke en psycho-sociale belastbaarheid van werknemers, hun werk- en privésituatie. En geven – omdat ze zowel oog hebben voor de belangen van werkgevers als hun werknemers – advies over verzuim, arbeidsomstandigheden en interventies. Om zo vinger aan de pols van de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers te houden en hen zo goed en lang mogelijk te behouden voor uw organisatie.

Verschillen Arboarts en bedrijfsarts

Maar hoewel arboartsen net als bedrijfsartsen een BIG-registratie hebben, hebben ze niet dezelfde bevoegdheden. Omdat arboartsen niet de specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ hebben, mogen ze alleen onder supervisie van een bedrijfsarts hetzelfde werk doen.

De belangrijkste verschillen tussen de arboarts en de bedrijfsarts op een rijtje.

 • Alleen een bedrijfsarts is gespecialiseerd in arbeid en gezondheid
 • Alleen bedrijfsarts is een beschermde titel
 • Alleen een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een specialist
 • Een arboarts handelt altijd onder de supervisie van een bedrijfsarts
 • Een arboarts heeft minder bevoegdheden dan een bedrijfsarts
 • Een arboarts is altijd in dienst van een arbodienst
 • Alleen een bedrijfsarts kan zelfstandig gevestigd zijn

Waarom wilt u dit weten?

Omdat er in ons land een groeiend tekort is aan bedrijfsartsen en de termen – soms zelfs door de overheid – regelmatig door elkaar gebruikt worden, groeit de kans dat u met een arboarts van doen krijgt, terwijl u ervan uit gaat dat u met een bedrijfsarts te maken heeft.

Niet helder? Niet oké!

Het is van groot belang dat u op ieder moment weet wie u voor u heeft. Al was het maar omdat alleen de expertise van een bedrijfsarts de doorslag geeft bij adviezen en het uitvoeren van onderzoeken. Andere bevoegdheden die alleen een bedrijfsarts heeft zonder dat hij of zij daarvoor iemand anders nodig heeft?

 • De arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker beoordelen
 • Beoordelen wat hij of zij nog wel kan
 • Een probleemanalyse opstellen
 • De re-integratie van uw medewerker begeleiden
 • Het re-integratiedossier bijhouden
 • Medische gegevens opvragen (als uw medewerker hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft)
 • Ruggespraak houden met de huisarts of andere behandelend specialist op verzoek van uw werknemer
 • Uw medewerker doorverwijzen naar een specialist
 • Verzuimbegeleiding geven
 • Arbeidsdeskundige onderzoeken doen
 • Het ziekteverzuim binnen uw organisatie analyseren
 • Advies geven over preventiemaatregelen
 • Een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
 • Medische keuringen uitvoeren
 • Een Risico Inventarisatie & Evaluatie toetsen
 • Beroepsziektes melden bij het NCB
 • Overleggen met de OR en/of de preventiemedewerker van uw organisatie.
 • De werkvloer op om beter inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden

Transparantie key

Ondanks dat een arboarts uw zieke medewerker ook kan begeleiden, een belastbaarheidsspreekuur mag houden, klanten mag bezoeken, intercollegiaal mag overleg plegen en zowel u als uw werknemer mag adviseren over arbeidsomstandigheden en belastbaarheid, kan hij dat alleen onder supervisie van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft verantwoordelijk. Is uw arbodienst hier niet transparant over? Vraag dan door en zorg dat u weet dat u uw beslissingen neemt op basis van de juiste informatie van de juiste professional. Twijfelt u of vraagt u zich wel eens af of uw arbodienst open kaart speelt? Hou het eens tegen een van de specialisten van RondomWerk aan. Zij verschaffen u graag de zekerheid die u verdient.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie