Een nieuwe baan bij een andere werkgever is een mooie kans voor een medewerker. Het 2e spoor traject is dan al gauw het begin van een nieuw (werk)leven. Zeker als in de eerste gesprekken genoeg aandacht is voor de vaardigheden, zoekrichting en de persoonlijke kwaliteiten van de medewerker. Onze individuele, persoonlijke aandacht én aanpak voor iedere medewerker blijkt vanaf de eerste dag  zijn vruchten af te werpen: met het positieve resultaat voor ogen, een actieve instelling en ‘het oog op de bal’ lukt het medewerkers samen met onze werkadviseurs zo’n nieuw begin vaak verrassend snel dichterbij te halen.

Kansen in kaart

Wat zoekt, kan, wil en verwacht de medewerker van de nieuwe baan? Waar liggen de kansen? En waar is overbrugging nodig om de stap naar een nieuwe werkomgeving te maken? Welke vacatures zijn er? Passen ze direct of is er (nieuwe) werkervaring nodig om ervoor in aanmerking te komen? Maar ook: moet de medewerker nog dingen ‘loslaten’? Allemaal vragen waarop onze werkadviseur de medewerker het antwoord helpt vinden in de eerste fase van de begeleiding. Zo maken zij samen de weg – en het hoofd – vrij voor een nieuw begin.

Sollicitatie-activiteiten en innovatieve jobsearching

Het vinden van geschikte vacatures kost veel tijd en aandacht. Energie die de medewerker beter kan stoppen in het ontwikkelen van de sollicitatie-vaardigheden, een goed CV opstellen, brieven schrijven en het voorbereiden van gesprekken. Daarom maakt onze werkadviseur gebruik van een innovatief vacaturezoekprogramma en  onderzoekt hij  welke andere kanalen kansen bieden. In de tussentijd  begeleidt hij de medewerker op maat bij zijn zoek- en sollicitatieproces. Ook besteedt hij actief aandacht aan de persoonlijke presentatie van de kandidaat-in-spé.

Werkervaringsplaats in het 2e spoor TRAJECT

Het netwerk van RondomWerk is sterk, ook bij u in de regio. Om de medewerker te helpen ook buiten de bekende kaders te kijken en het arbeidsritme te handhaven, introduceert onze werkadviseur hem bij werkgevers waar hij (nieuwe) werkervaring kan opdoen op een werkervaringsplaats. De ervaring leert dat deze aanpak de kans op en motivatie voor een nieuwe betaalde baan enorm vergroot.

Vragen staat vrij

Meer weten over re-integratie tweede spoor volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen over het 2e spoor traject.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


loopbaanbegeleiding, re-integratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
borgesius
zorggroepterweel
loopbaanbegeleiding, re-integratie
Juvent
decolabel
Warmande
cleanlease
GGZ
rabobank
openbaar basisonderwijs

Veelgestelde vragen


Hoe lang duurt een adequaat tweede spoor traject?

De aard, omvang en variatie van de re-integratiebelemmerende factoren bepalen de mate waarin een tweede spoortraject qua duur als ‘adequaat’ kan gelden. Ook wanneer een adequaat re-integratietraject is afgerond en de periode van loondoorbetalingsverplichting nog niet voorbij is, blijft de re-integratie-inspanningsverplichting van werkgever en werknemer onverminderd van kracht gelden. Om geen risico op een loonsanctie te lopen biedt RondomWerk de begeleiding tweede spoor tot het einde van het tweede ziektejaar aan.

Wat is de toegevoegde waarde van een werkervaringsplaats?

Om de medewerker te helpen ook buiten de bekende kaders te kijken en het arbeidsritme te handhaven, introduceert onze werkadviseur de medewerker bij werkgevers waar hij (nieuwe) werkervaring kan opdoen op een werkervaringsplaats. Zo komen ook functies en sectoren binnen bereik waarin de medewerker nog geen ervaring heeft en werkt hij aan competenties die hij in een nieuwe baan kan inzetten. De ervaring leert dat deze aanpak de kans op en motivatie voor een nieuwe betaalde baan enorm vergroot.

Wat is het plaatsingspercentage voor de re-integratie tweede spoor van RondomWerk?

Re-integratiebureau RondomWerk heeft in het meetjaar 2017-2018 100% van de re-integratie tweede spoor trajecten succesvol afgerond waarvan 43% met een plaatsing. 22% van de re-integratie tweede spoor trajecten heeft onder andere door een gedegen dossieropbouw een IVA of WGA 100% uitkering toegekend gekregen. Voor de overige 35% van de re-integratie tweede spoor trajecten is het ondanks gezamenlijke inspanningen niet gelukt om een nieuwe, passende baan te vinden. Dit betekent zeker niet dat het inzetten van een traject nodeloos is geweest.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie