facebookpixel Detachering tijdens het 2e spoor? 73% Plaatsingspercentage.

Detachering tijdens het 2e spoor

Veel medewerkers, die re-integreren wegens arbeidsongeschiktheid, zijn huiverig om bij een andere werkgever in dienst te treden. Bang om daarmee bestaande rechten te verspelen. Ook werkgevers zijn soms terughoudend om zo’n medewerker in dienst te nemen omdat zij financiële risico’s vrezen. Bijvoorbeeld voor het geval de medewerker opnieuw wegens ziekte uitvalt. Met een heldere detacheringsovereenkomst zijn voor alle partijen afspraken duidelijk. De werkadviseur van RondomWerk doet er alles aan om de detachering tijdens de begeleiding 2e spoor zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opties zijn er om te benutten

Er dient eerst groen licht te zijn over de detachering, in ieder geval met de werkgever, de medewerker, de bedrijfsarts en de inlenende werkgever. De bedrijfsarts stelt vast of de aangeboden werkplek voor de medewerker passend is, qua inhoud en arbeidsduur. Als dit onduidelijk is of men is het niet eens, dan kan door de medewerker of de uitlenende werkgever een deskundigenoordeel worden aangevraagd over de passendheid.

Detachering op maat

Soms is een detachering tijdens het tweede spoor tijdelijk, omdat het doel is om uiteindelijk weer bij de eigen werkgever terug te keren. De detachering kan ook worden ingezet als een kennismakingsperiode. Bij goed functioneren wordt de detachering omgezet in een dienstverband bij de nieuwe werkgever. De stap na de detachering is niet altijd vooraf vast te stellen. RondomWerk zal er alles aan doen om het nieuwe begin zo goed mogelijk te laten verlopen. En om de medewerker te ondersteunen bij de start in de nieuwe werkkring.

Voor start van de detachering

Het is goed om duidelijke afspraken te maken en met elkaar vast te leggen. Om detachering positief te kunnen laten verlopen, is het van belang dat vooraf duidelijk is wat u en uw medewerker van detachering samen verwachten.

Ook bij detachering valt de medewerker onder de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Dat betekent dat de werkgever de medewerker ondersteunt in de re-integratie tweede spoor. En dat de medewerker blijft werken aan zijn herstel en alles in het werk moet stellen om aan de slag te blijven. Alle geldende arbeidsvoorwaarden die zijn overeengekomen blijven tijdens de detachering van toepassing. Indien de medewerker toch uitvalt wegens ziekte tijdens de detachering, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en verdere re-integratie-inspanningen.

Baan gevonden?

Als na afloop van de detachering uw medewerker in dienst treedt bij de nieuwe werkgever, dan is het salaris van de bedongen arbeid leidend. Mocht dit salaris lager zijn dan de bij de WIA-beoordeling vastgestelde verdiencapaciteit, dan wordt het salaris eventueel aangevuld met een WGA- of een WW-uitkering.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie