Werk maken van WGA

Nu vanaf januari 2017 WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd, bent u tot 12 jaar verantwoordelijk voor vaste én tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Ook de zogenaamde derde spoor begeleiding van deze medewerkers is ons op het lijf geschreven. Onze werkadviseurs of casemanagers stellen graag samen met u vast welke vervolgbegeleiding de grootste kans van slagen heeft om alsnog passend werk te vinden voor uw (ex-)medewerker.

 

Oog op de bal

Ook derde spoor begeleiding kan het begin zijn van een nieuw (werk)leven. Veel mensen kunnen met de juiste hulp en re-integratie gelukkig steeds weer meer verdienen. Onze individuele, persoonlijke aandacht én aanpak voor iedere medewerker blijkt vanaf de eerste dag zijn vruchten af te werpen: met het positieve resultaat voor ogen, een actieve instelling en ‘het oog op de bal’ lukt het (ex-)medewerkers samen met onze werkadviseurs zo’n nieuw begin dichterbij te halen.

 

Succesvolle begeleiding betaalt zich terug

Het resultaat van een succesvolle begeleiding WGA? Een voormalig medewerker die aan de slag gaat in een passende baan en een restverdiencapaciteit die optimaal wordt benut , waardoor voor u de schadelast wordt beperkt. Wij brengen 70% van de medewerkers naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.

 

Samen in kaart

Hoe intensief de begeleiding is die een medewerker nodig heeft en hoe lang deze duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom brengt u samen met onze werkadviseur in kaart hoeveel en welke begeleiding de medewerker de grootste kans oplevert een nieuwe baan bij een ander bedrijf te vinden.

 

Bovengemiddeld goed

RondomWerk bestaat 10 jaar en is trots op haar keurmerk Blik op Werk. Maar vooral op de dikke 8 waarmee opdrachtgevers het werk van onze enthousiaste, professionele en ervaren adviseurs beoordelen. Vanuit ieders eigen achtergrond en netwerk vormen wij een complementair team dat gelooft in de meerwaarde van samenwerken. Zowel voor de opdrachtgever als de medewerker. Om op de korte én lange duur de beste partij voor werkgever en werknemer te zijn.

 

Meer weten over WGA-begeleiding volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op.
Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Veel gestelde vragen


Kan ik het dienstverband van mijn werknemer na twee jaar ziekte slapend houden?

Een werkgever kan na twee jaar ziekte het dienstverband van een werknemer in stand houden om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. Na een aantal uitspraken van kantonrechters heeft nu ook het hof zo geoordeeld. De uitspraak laat opnieuw zien dat werkgevers de transitievergoeding kunnen ontlopen door een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden. Hier zijn wel risico’s aan verbonden. Het kabinet is bezig met een plan om een compensatie toe te kennen aan werkgevers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen.

Wat is een loongerelateerde WGA uitkering?

Na 104 weken ziekte – en indien u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard – ontvangt de medewerker van het UWV een loongerelateerde WGA uitkering. De hoogte van de loongerelateerde WGA uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van uw WIA-maandloon. Daarna is dit 70%. De duur van deze uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

Wat betekent restverdiencapaciteit?

Het UWV stelt het inkomen vast dat uw (ex-)medewerker nog zou kunnen verdienen. Dat is de restverdiencapaciteit. Na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering bekijkt het UWV of de (ex-)medewerker voldoende verdient met werken. Dat is voldoende als er 50% of meer van de restverdiencapaciteit wordt benut. Of het inkomen hoger of lager is dan deze grens bepaalt of een WGA-loonaanvulling of een WGA vervolguitkering wordt uitgekeerd.

Wat is een WGA loonaanvullingsuitkering?

Het UWV kent een WGA loonaanvullingsuitkering toe als uw (ex-)medewerker voldoende werkt ( als 50% of meer van de restverdiencapaciteit wordt benut). De hoogte van deze uitkering is 70% van het verschil tussen het loon dat de (ex-)medewerker verdiende op het moment dat hij ziek werd en de werkelijke restverdiencapaciteit.

Wat is een WGA vervolguitkering?

De (ex-)medewerker heeft recht op een WGA vervolguitkering, als hij niet voldoende salaris weet te verdienen (minder dan 50% van de restverdiencapaciteit). Deze uitkering is een stuk lager dan de WGA loonaanvulling. De hoogte van de uitkering is een percentage van het minimumloon dat afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach