facebookpixel De noodzaak van een goed verzuimbeleid - Rondomwerk

De noodzaak van een goed verzuimbeleid

Wist u dat het ziekteverzuim het laagst is in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogste is in bedrijven met meer dan 100 werknemers? Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Dat bedrag bestaat uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s. Logisch dat preventie en verzuimbeleid meer oplevert dan alleen geld.

Wist u dat bijna een kwart van alle ziekmeldingen voortkomt uit omstandigheden op het werk?
60% van deze meldingen van beroepsziekten leidt tot langdurig verzuim. Als werkgever wordt u financieel geprikkeld om het ziekteverzuim laag te houden. Door de arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk te re-integreren in de organisatie. Maar ook een eenduidige berekening van het ziekteverzuim mag niet ontbreken in uw verzuimbeleid. Echter, het bespreekbaar maken van verzuim tussen manager en medewerker is cruciaal. Want leidinggevenden die niet voor hun mensen staan en de medewerkers “niet horen”, moeten dat bekopen met een hoger verzuim.

Wist u dat verzuim een grote impact heeft op het geluksgevoel van de medewerker? Uit onderzoek blijkt dat verzuim op mannen een zwaardere stempel drukt dan op vrouwen. Individuele coaching op de werkplek kan hierin het verschil maken. Op die manier kunnen de belemmerende re-integratiefactoren in kaart worden gebracht. Want werkgever en werknemer zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wist u dat er in 2016 meer dan 245.000 WIA uitkeringen zijn verstrekt? Naast een duidelijke procedure voor ziek- en herstelmelding, een goed werkend verzuimregistratiesysteem, adequate re-integratiebegeleiding en het regelmatig voeren van verzuimgesprekken met medewerkers is langdurig ziekteverzuim helaas niet altijd te voorkomen.

Bent u op zoek naar goede verzuimbegeleiding die zich terug betaalt? De casemanagers van RondomWerk helpen u in het nemen van goed gefundeerde beslissingen rondom het proces van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Altijd met respect voor de belangen van zowel de medewerker als de opdrachtgever. Met als doel schadelastbeperking én iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid laten nemen.

 

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach