facebookpixel Vitaliteitsplan: Minder Verzuim, Meer Productiviteit!

De duurzame inzetbaarheid van uw werknemers is van groot belang voor het creëren en in stand houden van een gezonde organisatie. Maar op welke thema’s zet u in en hoe gaan deze bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen? Samen met de bedrijfskundige van RondomWerk komt u tot een passend vitaliteitsplan.  Hiermee verlaagt u verzuim, vergroot kennis, versterkt competenties en verhoogt de productiviteit.

De vinger op de zere plek

Hoe gaat het onderwerp duurzame inzetbaarheid bijdragen in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen? Waar draagt het bij aan de technologische en economische ontwikkelingen in uw organisatie? Waar ligt de behoefte van de medewerkers? Hoe wordt de investering terugverdiend? Welke acties passen binnen uw organisatie? Al deze vragen komen aan bod tijdens de voorbereiding van de nulmeting. Daarbij maken we ook gebruik van de ken- en stuurgetallen die al aanwezig zijn. De inhoud van de nulmeting is op maat en wordt in overleg bepaald en is modulair af te nemen.

Veranker duurzame inzetbaarheid in verzuimbeleid

Met de nulmeting zijn de risico’s die de inzetbaarheid verminderen in kaart gebracht. En dan is het mogelijk om vanuit een plan de duurzame inzetbaarheid te vergroten door gerichte acties uit te voeren.  Acties gericht op vitaliteit en gezondheid, op het ontwikkelen van nieuwe competenties die bijdragen aan de wendbaarheid van de organisatie. Acties met commitment van de medewerkers en leidinggevende, essentieel in het slagen en borgen van duurzame inzetbaarheid. Middels een implementatieplan met gekoppelde subdoelstellingen wordt een duidelijk kader gesteld waarmee u kunt werken.

De lust van een gezonde toekomst

Tevreden en vitalere werknemers, een hoger werkplezier, lagere werkdrukbeleving, minder absenteïsme, meer innovatie, lagere instroom in de WIA en een hoger presenteïsme. Dit is een gezonde basis om met uw organisatie het vitaliteitsplan tot een succes te brengen. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van RondomWerk.

 

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie