facebookpixel Plan van aanpak Re-integratie - Rondomwerk

Om de re-integratie van uw zieke werknemer vorm te geven legt u afspraken vast in het plan van aanpak. Met behulp van het advies van de arbodienst, het advies van de bedrijfsarts en de probleemanalyse stelt u samen met uw werknemer binnen twee weken na oplevering van de probleemanalyse het plan van aanpak op. Komt u hier zelf niet uit dan kunt u gebruik maken van een externe casemanager.

Doel plan van aanpak

De werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak. In het plan van aanpak staat beschreven wat het doel van de re-integratie is en welke activiteiten ingezet gaan worden om dit doel te bereiken. De rol, planning en verantwoordelijkheid van de activiteiten dienen duidelijk omschreven te staan. Maak met het opstellen van het plan van aanpak gebruik van het advies van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een casemanager of andere deskundigen op het gebied van arbeid en gezondheid. De deskundigen adviseren u in de noodzakelijke behandelingen, cursussen en andere activiteiten waardoor de werknemer weer aan het werk kan gaan. Hierbij kan ook worden gedacht aan (tijdelijke) aanpassing van de werkplek, de werkorganisatie of de arbeidstijden.

De rol van een casemanager

In overleg met uw zieke werknemer benoemt u een casemanager. Denk hierbij aan een directe leidinggevende of een externe casemanager. De casemanager begeleidt en controleert het plan van aanpak. Indien u een interne casemanager benoemt is het van belang dat deze een deskundige adviseur raadpleegt indien nodig.

Evaluatie en bijstelling

Het plan van aanpak is een momentopname. De casemanager en de zieke werknemer komen minimaal een keer per zes weken samen om de voortgang van de re-integratie te bespreken en indien nodig het plan van aanpak bij te stellen. De casemanager zorgt er ook voor dat de bedrijfsarts frequent contact heeft met de zieke werknemer over de verloop van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer de bedrijfsarts wijzigingen in de belastbaarheid en mogelijkheden constateert dient het plan van aanpak hierop bijgesteld te worden.

Behoefte aan ondersteuning?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de afgelopen jaren steeds complexer geworden en wordt steeds strenger gehandhaafd. De kundige en bevlogen adviseurs van reintegratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over het plan van aanpak voor uw zieke werknemer.

 

 

 

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach