facebookpixel Stap voor stap beter - Rondomwerk

Stap voor stap beter

De Wet verbetering poortwachter op een A3tje

En dan is het daar. Het telefoontje waar u niet op zat te wachten. Uw medewerker meldt zich ziek. Een goed begin is dan het halve (Rondom)werk. Maar weet u precies op welk moment u welke moet actie ondernemen? Hoe u respectvol omgaat met de situatie? Welke verplichtingen u heeft als het langer gaat duren? Om de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen, heeft de overheid in de Wet verbetering poortwachter precies opgetekend hoe het proces het eerste en tweede ziektejaar moet verlopen. Ingewikkeld? Niet echt. Zeker niet als u ons handige overzicht erbij houdt.

  Ons printable stappenplan altijd bij de hand?

  Jaar 1

  Binnen één week na de eerste ziektedag – Ziekmelding

  Meld de ziekmelding bij de bedrijfsarts of arbodienst.

  Medewerker binnen zes weken niet beter gemeld? – Probleemanalyse

  De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op.  Daarin staat wat de beperkingen en arbeidsmogelijkheden van de medewerker zijn, wat de prognose is en welke interventies een oplossing kunnen bieden.

  Uiterlijk acht weken na de eerste ziektedag – Plan van aanpak

  Stel in overleg met uw medewerker een plan van aanpak op. Beschrijf daarin welke stappen jullie gaan nemen om de re-integratie te bevorderen en de terugkeer in eigen werk mogelijk te maken.

  Vanaf dit moment – re-integratiedossier bijhouden

  De probleemanalyse en het plan van aanpak vormen het eerste begin van het  re-integratiedossier dat u moet bijhouden als er sprake is van langdurig verzuim. U vult het dossier steeds aan met de stappen die genomen zijn in de re-integratie van uw medewerker en welke onderzoeken naar werk hebben plaatsgevonden.

  Elke zes weken – overleg met uw zieke medewerker

  Van ieder voortgangsgesprek maakt u een samenvatting. Als uw medewerker deze ondertekend heeft, voegt u het document toe aan het re-integratiedossier.

  In de 42ste ziekteweek – ziekmelden bij UWV

  42 Weken na zijn eerste ziekmelding meldt u uw medewerker ziek bij het UWV. Dit heet de ‘42steweekmelding’.

  Tussen week 46 en 52 – eerstejaarsevaluatie

  Ná de 42steweekmelding maar vóór het eerste ziektejaar verstrijkt, evalueert u het eerste ziektejaar en stelt u samen met uw medewerker vast welke re-integratieactiviteiten u in het tweede jaar gaat inzetten.

  U doet dat op basis van een arbeidsdeskundig onderzoek dat adviseert of uw medewerker weer bij uw bedrijf kan terugkeren in zijn eigen of ander werk. Of dat een andere functie bij een ander bedrijf beter zou passen.

  Jaar 2

  Binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie – intake 2de spoor

  Krijgt u het advies een re-integratie tweede spoor traject in te gaan? Dan moet de intake voor de begeleiding uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie plaatsvinden.

  86 Weken na de eerste ziekmelding – Actueel Oordeel

  Terwijl de bedrijfsarts het Actueel Oordeel opstelt, werkt u samen met uw medewerker de Eindevaluatie uit. Hierin beschrijft u welke resultaten zijn behaald en wat verdere aandachtspunten zijn. Zowel het Actueel Oordeel als de Eindevaluatie voegt u toe aan het re-integratiedossier.

  In week 88 – WIA-aanvraag naar UWV

  Het UWV roept uw medewerker op een WIA-aanvraag in te dienen. Hij heeft daar maximaal vijf weken de tijd voor want de aanvraag moet uiterlijk in 93 week ingediend zijn. Dat is het moment waarop het UWV het re-integratiedossier beoordeelt en bepaalt of u aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Is dat zo, dan wordt de WIA-keuring uitgevoerd en brengt het UWV de restverdiencapaciteit van uw medewerker in beeld. Op basis daarvan krijgt hij een arbeidsongeschiktheidspercentage toegedeeld, waarna hij mogelijk recht heeft op een WW-WIA of IVA-uitkering.

  COVID-19

  De maatregelen in het kader COVID-19 maken het er niet gemakkelijker op uw re-integratie inspanningen te onderbouwen. Terwijl het UWV u wel ‘gewoon’ een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken kan opleggen als u niet kunt laten zien dat u uw poortwachtersverplichtingen zo goed mogelijk bent nagekomen. Een volledige verslaglegging wordt daarmee nog belangrijker dan zij al was.

  (Nog) Strengere eisen aan de RIV

  Zo zal u moeten beschrijven hoe de situatie in uw bedrijf als gevolg van Covid-19 van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan. Als u documenten niet heeft meegestuurd of niet volledig heeft ingevuld, beoordeelt het UWV of dat vanwege de COVID-19 maatregelen acceptabel is. Zij kan dit alleen doen als u op de stukken heeft uitgelegd waarom ze niet volledig zijn (ingevuld) of als u in een begeleidende brief uitlegt waarom bepaalde documenten ontbreken.

  Inhoudelijke beoordeling

  Ook als uw bedrijf gesloten is, bent u verplicht contacten en onderzoeken rondom de ziekmelding gewoon door te laten lopen. Verschilt de verzekeringsarts bijvoorbeeld van mening over belastbaarheid met de bedrijfsarts, dan kijkt deze of een telefonisch spreekuur genoeg informatie oplevert om dat te onderbouwen. De arbeidsdeskundige van het UWV beargumenteert vervolgens of er eventueel re-integratiekansen zijn gemist en verlengde loondoorbetalingsverplichting terecht is.

  Coulance alleen bij volledigheid

  U leest het al. De Covid-19-periode ontslaat werkgever en medewerker niet van de verplichting om re-integratie zoveel mogelijk voort te zetten. En daarvoor desnoods andere wegen te zoeken als blijkt dat de ‘normale’ re-integratie-activiteiten beperkt (of on)mogelijk zijn. Zoals bij alles wat niet standaard is, is nauwkeurige en motiverende documentatie van alle inspanningen en eventuele stagnatie in het RIV van levensbelang.

  Met respect en oog voor (financiële) gezondheid

  Was de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim de laatste jaren al niet steeds complexer geworden? De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken de begeleiding van uw zieke medewerker er niet gemakkelijker op. En hoewel betrokkenheid mooi is, kan zelf begeleiden u al snel meer tijd, geld en gedoe kosten dan u lief is. Terwijl het u niet eens van de beste resultaten verzekert. De bevlogen en kundige adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk doen dat wél. Zijn nauwkeurig, optimaal geïnformeerd, door de wol geverfd. Zo helpen zij u altijd aan een oplossing waar iedereen beter van wordt. Met respect voor uw zieke medewerker. En oog voor de (financiële) gezondheid van uw bedrijf.

  Maak contact

  Wilt u weten hoe onze betrokkenheid zich vanaf het eerste moment terugbetaalt? Dan is een open gesprek over 1ste spoorbegeleiding een goed begin. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.

   Automatisch onze artikelen ontvangen tijdens de RondomWerk-weken?

   Meld je aan. Ze stoppen vanzelf


   Kunnen wij U ergens mee helpen?

   Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

   - Jules van Zundert, Directie