facebookpixel Snelle 2e Spoor Voorstellen in Zorg Binnen 24u

De hoge werkdruk, emotionele belasting en het werken in wisselende diensten zorgen momenteel voor een hoog ziekteverzuim in de zorg. Een zorgmedewerker die uitvalt en niet langer in staat is om het eigen werk uit te voeren is een heftige ervaring voor zowel werknemer als werkgever. Bij RondomWerk begrijpen we dit. Het 2e spoor re-integratietraject biedt zorgprofessionals een frisse start in hun (werk)leven. In de eerste gesprekken ligt de focus op de vaardigheden, zoekrichting, persoonlijke kwaliteiten èn de valkuilen van de zorgmedewerker. Onze individuele, persoonlijke benadering en aanpak voor iedere zorgprofessional werpt vanaf de eerste dag zijn vruchten af. Waarom koos je ooit voor de zorg? Hoe vind je weer werkgeluk? Hoe bewaak je je grenzen? Hoe verder? Met al die vragen werken we actief, met het ‘oog op de bal’ naar een positief resultaat en bereiken we vaak verrassend snel een nieuw begin. En is het 2e spoor traject succesvol.

Kansen in kaart voor zorgmedewerkers

Wat zoekt, kan, wil en verwacht de medewerker van de nieuwe baan? Waar liggen de kansen in de zorgsector? Welke passende vacatures zijn er en sluiten die aan op de ervaring en ambities van de medewerker? Is er (nieuwe) werkervaring nodig om hiervoor in aanmerking te komen? Onze re-integratieadviseurs helpen uw medewerkers in de eerste fase van het 2e spoor traject om antwoord te vinden op al deze vragen en de weg vrij te maken voor een nieuw begin.

Werkervaringsplaats in het 2e spoor TRAJECT voor zorgmedewerkers

Het netwerk van RondomWerk is sterk, ook in de zorgsector in uw regio. Om uw medewerkers te helpen het arbeidsritme op te bouwen of te handhaven, introduceert onze re-integratieadviseur hen bij instellingen waar zij (nieuwe) werkervaring kunnen opdoen op een werkervaringsplaats. Deze aanpak vergroot de kans op en motivatie voor een nieuwe betaalde baan aanzienlijk en leidt tot een succesvol 2e spoor traject.

Innovatieve jobsearching voor zorgprofessionals

Het vinden van de juiste, nieuwe werkplek vergt tijd en aandacht. Energie die medewerkers beter kunnen besteden aan het ontwikkelen van eigentijdse sollicitatievaardigheden, het opstellen van een sterk CV, het profileren op social media, het ontwikkelen van een enthousiaste elevator pitch, het gebruiken van het eigen netwerk, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voorbereiden van gesprekken. Daarom maken onze re-integratieadviseurs gebruik van een innovatief vacaturezoekprogramma en onderzoeken ze andere kanalen die kansen bieden in en buiten de zorgsector. Altijd op maat bij het zoek- en sollicitatieproces.

Resultaten Rondomwerk 2e spoor Re-integratie in de zorg

Dankzij deze innovatieve persoonlijke aanpak realiseren wij zelfs voor 73% van de kandidaten een succesvolle re-integratie 2e spoor! 2e spoor begeleiding voor zorgmedewerkers is dan ook één van onze specialismes. Voor zorginstellingen met duizenden medewerkers als voor kleine zorgbedrijven.

Vragen staat vrij

Meer weten, advies of een case aanmelding over re-integratie tweede spoor volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen over het 2e spoor traject.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Veelgestelde vragen


Hoe lang duurt een adequaat tweede spoor traject?

De aard, omvang en variatie van de re-integratiebelemmerende factoren bepalen de mate waarin een tweede spoortraject qua duur als ‘adequaat’ kan gelden. Ook wanneer een adequaat re-integratietraject is afgerond en de periode van loondoorbetalingsverplichting nog niet voorbij is, blijft de re-integratie-inspanningsverplichting van werkgever en werknemer onverminderd van kracht gelden. Om geen risico op een loonsanctie te lopen biedt RondomWerk de begeleiding tweede spoor tot het einde van het tweede ziektejaar aan.

Wat is de toegevoegde waarde van een werkervaringsplaats?

Om de medewerker te helpen ook buiten de bekende kaders te kijken en het arbeidsritme te handhaven, introduceert onze werkadviseur de medewerker bij werkgevers waar hij (nieuwe) werkervaring kan opdoen op een werkervaringsplaats. Zo komen ook functies en sectoren binnen bereik waarin de medewerker nog geen ervaring heeft en werkt hij aan competenties die hij in een nieuwe baan kan inzetten. De ervaring leert dat deze aanpak de kans op en motivatie voor een nieuwe betaalde baan enorm vergroot.

Wat is het plaatsingspercentage voor de re-integratie tweede spoor van RondomWerk?

Re-integratiebureau RondomWerk heeft in het meetjaar 2017-2018 100% van de re-integratie tweede spoor trajecten succesvol afgerond waarvan 43% met een plaatsing. 22% van de re-integratie tweede spoor trajecten heeft onder andere door een gedegen dossieropbouw een IVA of WGA 100% uitkering toegekend gekregen. Voor de overige 35% van de re-integratie tweede spoor trajecten is het ondanks gezamenlijke inspanningen niet gelukt om een nieuwe, passende baan te vinden. Dit betekent zeker niet dat het inzetten van een traject nodeloos is geweest.

Artikelen over 2e spoor traject

Detachering tijdens het 2e spoor

Veel medewerkers, die re-integreren wegens arbeidsongeschiktheid, zijn huiverig om bij een andere werkgever in dienst te treden. Bang om daarmee bestaande rechten te verspelen. Ook werkgevers zijn soms terughoudend om zo’n medewerker in dienst te nemen omdat

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie