facebookpixel Ziektewet flex begeleiding - RondomWerk werkt Poortwachterproof!

Bepaal het risico

Aandacht voor verzuimbegeleiding is ook belangrijk voor medewerkers met een aflopend dienstverband. Als uw tijdelijke medewerker ziek uit dienst gaat, valt hij onder uw risico in de Ziektewet. Als u eigen risicodrager bent, heeft u zelf de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie van deze medewerkers.

Snel aan de slag

Ook de begeleiding van deze medewerkers is ons op het lijf geschreven. Zodat de medewerker ook tijdens de periode van ziekte gaat werken, op het moment dat dat kan. Ook als dat betekent dat de medewerker ander werk gaat doen dan hij eerder deed.Onze werkadviseurs stellen graag samen met u vast welke vervolgbegeleiding de grootste kans van slagen heeft om passend werk te vinden voor uw (ex-)medewerker.

Vragen maakt vrij

Wat zoekt, kan, wil en verwacht de medewerker van zijn nieuwe baan? Waar liggen kansen? En waar is overbrugging nodig om de stap naar een nieuwe werkomgeving te maken? Welke vacatures zijn er? Passen ze direct of is er (nieuwe) werkervaring nodig om ervoor in aanmerking te komen? Allemaal vragen waarop onze werkadviseur de medewerker het antwoord helpt vinden in de begeleiding. Zo maken zij samen de weg – en het hoofd – vrij voor een nieuw begin.

Werkervaring creëert kansen

Onze individuele, persoonlijke aandacht én aanpak voor iedere medewerker blijkt vanaf de eerste dag zijn vruchten af te werpen. Veel mensen in de Ziektewet kunnen met de juiste hulp en re-integratie gelukkig steeds weer meer verdienen. Om de medewerker te helpen het arbeidsritme te handhaven en ook buiten de bekende kaders te kijken, introduceert onze werkadviseur hem bij werkgevers waar hij nieuwe werkervaring kan opdoen.

Samen aan zet

Hoe intensief de begeleiding is die een medewerker nodig heeft en hoe lang deze duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom bepaalt onze werkadviseur samen met u hoeveel en welke begeleiding de medewerker de grootste kans geeft  op een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Meer weten over ziektewet flexbegeleiding volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseurs geeft graag antwoord op uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Ziektewet flex begeleiding

Het rendement van goede verzuimbegeleiding

Welke verplichtingen heeft u? Waar laat u wellicht geld liggen? Op welk moment moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de in- en externe partijen aan? Naast 1e spoor begeleiding, ondersteunt onze arbodienst u ook graag

Lees verder

6 tips om een loonsanctie te voorkomen

Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, heeft u samen met uw medewerker 104 weken de tijd om succesvol te re-integreren. Het UWV beoordeelt uw re-integratie-activiteiten op het moment dat de WIA-keuring wordt aangevraagd. Wanneer de werknemer in de

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach