facebookpixel Krappe markt, hoog ziekteverzuim, wat doe je als werkgever?

Een krappe arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim. Drie knoppen om aan te draaien als werkgever.

Terwijl de arbeidsmarkt krapper is dan ooit veranderen digitalisering, robotisering en globalisering de aard van werk. Door de flexibiliteit van werkgevers en werknemers en door de steunpakketten is de werkloosheid weliswaar laag. Maar dat we qua arbeidsmarkt en sociale zekerheid voor een grote uitdaging staan, is wel zeker lieten ook de Commissie Borstlap en de SER al zien in hun adviezen.

Kabinet zet de toon

Met het coalitieakkoord van 15 december 2021 laat de nieuwe regering zien dat ze wijze raad ter harte neemt. Zo wil zij de komende periode de bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens versterken en lasten verlagen zodat werken loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons welzijn stijgt en de personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden. Sterker nog. Rapport commissie Borstlap vormt onmiskenbaar de leidraad voor de inrichting van de arbeidsmarkt, getuigen de thema’s die aangehaald worden:

 • Investeren in hervormen arbeidsmarkt en re-integratie en aanpakken schulden
 • Reguleren oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten en budgettair neutraal deeltijd WW uitwerken
 • Werken wordt lonender gemaakt. Minimum uurloon op basis van 36u werkweek
 • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen
 • Grote krapte arbeidsmarkt. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk
 • Door om- en bijscholing stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
 • Arbeidsmarktparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren
 • Om loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren richt re-integratie in tweede jaar in principe op het 2e spoor om WIA instroom te beperken
 • Verhogen van vergoeding kinderopvang tot 95% voor werkende ouders

Ondernemen = oplossen

Goed om te lezen natuurlijk. Maar niet direct op korte termijn oplossing voor de invloed die de krappe arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim iedere dag hebben op uw bedrijfsvoering. Toch geeft het wel handvatten om te bepalen aan welke knoppen u kunt draaien om de continuïteit van uw organisatie te garanderen. Terwijl u tegelijkertijd ook voor de langere termijn de juiste (denk)richting omarmt. Lastig om de mogelijkheden optimaal te benutten als werkgever? Ingewikkeld om de eerste stappen te zetten? Niet met onze suggesties.

 1. Meer uren voor/door parttimers

Door de vergoeding voor kinderopvang verder te verhogen, wil het nieuwe kabinet parttimers stimuleren om meer uren te werken. Een maatregel die ook binnen uw organisatie direct lucht kan geven. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die de keuze maken om drie dagen te werken zodat ze de overige dagen voor hun kinderen kunnen zorgen. Zouden zij bereid zijn om 3×10 uur te werken i.p.v. 3×8 als u hen de mogelijkheid geeft? En bent u bereid hen flexibel in te roosteren? Dan staat vragen vrij.

 1. Arbeids(on)geschikt?

Ook het creëren van passende taken (binnen functies) voor arbeidsongeschikte medewerkers binnen het eerste spoor kan helpen alle hens aan dek te houden. Kijk eens met een onbevooroordeelde blik naar hoe de behoeften binnen uw organisatie matchen met wat uw zieke medewerkers nog wel kunnen. Of bekijk de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk binnen uw organisatie.

 1. Zorg u dat medewerkers op de juiste functie zitten

Het functioneren en de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers in beeld brengen – en hen te stimuleren zich blijvend te ontwikkelen – zijn kansrijke tools om te voorkomen dat zij ongewild uitstromen te beperken en hun productiviteit te verhogen. Ook hier heeft u het nieuwe kabinet in uw kampje: het stelt middels het STAP budget € 1.000 per jaar beschikbaar voor scholing.

Vragen RondomWerk?

Kunt u hulp gebruiken bij het inslaan van een toekomstbestendige richting. Wilt u eens op een andere manier naar de inzet van uw medewerkers kijken? Of met andere ogen naar de toekomst van (de mensen in) uw organisatie kijken? Neem gerust contact op met een van de andere re-integratie specialisten van RondomWerk.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie