facebookpixel Succesvolle Re-integratie Tweede Spoor en WIA Resultaten

Zorgvuldige re-integratie tweede spoor en uitkomst WIA

Jaarlijks meldt re-integratiebureau RondomWerk de resultaten van alle afgeronde begeleidingstrajecten tweede spoor bij keurmerkorganisatie Blik op Werk. Sinds 2011 is RondomWerk keurmerkhouder voor o.a. outplacement, re-integratie tweede spoor en begeleiding naar werk vanuit een uitkeringssituatie. Voor het meetjaar 2016-2017 zijn 34% van onze cliënten tweede spoor volledig arbeidsongeschikt bevonden door UWV en is een IVA- of 100% WGA-uitkering toegekend. Een zorgvuldige re-integratie tweede spoor en goede onderbouwing van de re-integratie activiteiten draagt bij aan de uitkomst van de WIA.

Alle kansen repectvol in kaart?

Bij aanmelding van  medewerkers voor een re-integratie tweede spoor is er soms sprake van ernstige beperkingen en twijfel of er op de arbeidsmarkt functies aanwezig zijn die aansluiten op de concrete mogelijkheden. Dan is het belangrijk om goed te onderzoeken wat wel kan. De werkadviseur/casemanager van RondomWerk brengt in het eerste gesprek met de medewerker de vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en functionele mogelijkheden in kaart. Vervolgens onderzoekt de arbeidsdeskundige van RondomWerk de externe functies, waarna de werkadviseur deze opties onderzoekt op het voorkomen van deze beschikbare functies en vacatures op de arbeidsmarkt 2017.

Passende en haalbare functies

Deze theoretisch haalbare functies worden in ons adequaat spoor twee traject verder zorgvuldig onderzocht, hetzij in een werkervaringsplaats hetzij door het afwegen van de belasting en de belastbaarheid. Mocht met dit onderzoek blijken dat de functies werkelijk niet haalbaar of realistisch zijn en deze kunnen worden uitgesloten, dan zullen deze ervaringen worden onderbouwd in de evaluatierapportage. Met het advies van de bedrijfsarts en medische informatie van de behandelend specialist kan hiermee wellicht een vervroegde WIA (tot de 68e week) worden aangevraagd door de medewerker. Ook kan worden overwogen een deskundigen oordeel aan te vragen met de vraag of het vervolgen van een tweede spoor traject verder wordt vereist.

IVA volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?

Indien UWV vervroegd een IVA uitkering toekent, kunnen de resterende loonkosten tot de 104 weken worden verrekend met de IVA-uitkering. Gangbaar is om gedurende deze periode de loonkosten voor 100% aan de medewerker te betalen. Een vervroegde WIA toekenning geeft de medewerker en werkgever duidelijkheid en rust en er hoeven geen re-integratie-inspanningen meer te worden geleverd.

Indien UWV bij einde wachttijd een 100% WGA-uitkering toekent, dan is het goed dat de oud-werkgever de mogelijkheden van de medewerker nauwlettend blijft volgen. Mocht later blijken dat iemand toch volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt, dan kan alsnog een IVA-uitkering worden toegekend.

VRAGEN STAAT VRIJ

Meer weten over de re-integratiebegeleiding volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseurs geven graag antwoord op uw vragen.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach