facebookpixel Compensatie kosten bij ontslag na ziekte - Rondomwerk

Compensatie kosten bij ontslag na ziekte

Momenteel zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te betalen bij ontslag na ziekte. Naast de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar en de bijkomende re-integratie kosten dient een werkgever een transitievergoeding te betalen bij ontslag na ziekte. De optelsom van deze financiële verplichtingen wordt door werkgevers als zwaar en onredelijk ervaren. Vanaf 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die wordt betaald bij ontslag na twee jaar ziekte.

Is dit het einde van het slapend dienstverband?

Een werkgever is niet verplicht om na twee jaar ziekte een werknemer te ontslaan. Ook hoeft het loon niet te worden doorbetaald. Wanneer het loon niet wordt doorbetaald en de werknemer niet wordt ontslagen, is er spraken van een slapend dienstverband. Middels de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na ziekte wil het kabinet een einde maken aan het slapend dienstverband.

Verhoging algemeen werkloosheidsfonds (Awf) premie

Is het nu zo dat u als werkgever een cadeau krijgt van de overheid? Nee, dit is niet het geval. De compensatie van de transitievergoeding komt uit het Awf. Om deze reden wordt er een verhoging van de Awf premie verwacht. In de optiek van re-integratiebureau RondomWerk is het fair dat elke zieke medewerker bij ontslag na ziekte gelijk wordt behandeld. Maar gaan met dit nieuwe wetsvoorstel de werkgevers die haar ziekteverzuim en re-integratie wél op orde hebben niet opdraaien voor de kosten van de organisaties waar dit niet het geval is? En wat gebeurt er met de financiële prikkels voor werknemers wanneer er bij ontslag na ziekte altijd recht op een transitievergoeding is?

Re-integratie na twee jaar ziekte

Als eigenrisicodrager voor de WGA is uw organisatie tot 12 jaar verantwoordelijk voor vaste én tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Schadelast wordt beperkt wanneer een voormalig werknemer aan de slag gaat in een passende baan en de restverdiencapaciteit optimaal benut. Middels een derde spoor traject brengen wij 70% van de voormalige werknemers naar een nieuwe, passende en betaalde baan bij een andere werkgever.

Meer weten?

Wilt u meer weten welke gevolgen de nieuwe wetgeving voor uw organisatie hebben? Neem dan vrijblijvend contact op. Onze casemanagers ondersteunen u graag in de wet en regelgeving binnen de sociale zekerheid en ontslag na ziekte.

bron: Rijksoverheid

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie